Boerderij: Oorzaak pootproblemen leghennen nog niet bekend

27-02-2018

Er is vooralsnog geen duidelijke oorzaak gevonden voor de pootverwondingen die zich sinds halverwege 2016 bij leghennen voordoen.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Die stelde medio 2017 een werkgroep in met praktijkdierenartsen, voervoerlichters en opfokorganisaties en startte een pilot-onderzoek om de oorzaken van de problematiek te achterhalen en te komen met adviezen ter bestrijding en preventie.

Geen infectieuze oorzaak
Op basis van de sindsdien verzamelde informatie kan wel een aantal oorzaken worden uitgesloten. Zo lijkt er geen infectieuze oorzaak te zijn voor de problematiek en is er geen verband met ras, opfokker, voerleverancier, huisvestingsysteem of lichtbron in de stal.

Droge, schilferige poten
De pootproblemen worden gekenmerkt door droge, schilferige poten met een onregelmatig oppervlak van de schubben en beschadigingen op de middenvoet of aan de bovenkant van de tenen. De ernst van de aandoeningen kan variëren, in sommige koppels treedt verwonding op en is de uitval verhoogd.

Verminderen stressoren van belang
De aanwezigheid van stressoren lijkt van belang. Er werden soms koppels met beginnende, milde pootproblemen gezien, waarbij darmstoornissen, competitie voor voer of selectieve voeropname voorkwamen. Na het verminderen van deze stressoren verbeterde in een aantal gevallen de pootkwaliteit.

Verduisteren stal
Bij langdurige en vaak ernstige pootproblemen lijkt alleen het verduisteren van de stal de problemen te verminderen. De resultaten van ondersteunende inzet van extra vitaminen, mineralen, aminozuren en specifieke vetzuren zijn wisselend.

Weinig nieuwe meldingen
De leden van de werkgroep zijn nog betrokken bij een aantal initiatieven en volgen nog een aantal koppels met pootproblemen. Momenteel krijgt de werkgroep weinig meldingen van nieuwe koppels met problemen. De werkgroep ontvangt graag praktijkinformatie over nieuwe gevallen, ervaringen (zowel positieve als negatieve) met maatregelen die worden genomen te bestrijding van de pootproblematiek en onderzoeksinitiatieven.

 
 

Inloggen op de ledenportal