Boerderij: Schadeclaims fipronil van tienduizenden euro’s of meer

28-02-2018

Meerdere eierhandelaren claimen schade bij pluimveehouders wegens het leveren van eieren met (te veel) fipronil erin. Die schadeclaims variëren van enkele duizenden tot vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s.

Eierhandelaren willen over de schadeclaims vrijwel niets kwijt en zeker niet met name worden genoemd. ‘Dit is iets tussen pluimveehouder en pakstation’ en ‘Communicatie hierover gaat rechtstreeks naar betrokken pluimveehouders’, zo reageren ze op vragen van het vakblad Pluimveehouderij.

Schadeclaims van eierafnemers, ook uit Duitsland
Hoewel ook pluimveehouders het liefst ‘radiostilte’ hebben over dit onderwerp, bevestigen sommigen een schadeclaim te hebben ontvangen van hun eierafnemer, niet alleen van Nederlandse eierhandelaren, ook van een Duitse. De hoogte van de claims variëren. Ze betreffen de kosten van het terughalen, uitzoeken, vernietigen en opruimen van eieren die pakstations hadden geleverd aan retail in binnen- en buitenland. Ook zijn er schadeclaims die zijn terug te voeren op claims die eierhandelaren aan de broek hebben gekregen van de verwerkende industrie uit het buitenland en die zij ‘doorbelasten’ aan de pluimveehouders. Volgens een anonieme eierhandelaar komt dit in de praktijk neer op een grote loterij: je eieren zaten toevallig in die partij of niet. Maar als die partij daardoor is verontreinigd en moet worden teruggehaald en vernietigd, kan het schadebedrag fors oplopen. Tot wel 1 miljoen euro per legpluimveebedrijf.

Eierhandel
Hoe pluimveehouders omgaan met de schadeclaims, varieert. Enkele zeggen erover in gesprek te gaan of te gaan onderhandelen met hun eierhandel. Een beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering lijkt weinig op te leveren. Die zou niet uitbetalen, omdat terugroepacties niet onder de dekking zouden vallen. Binnen agrarische aansprakelijkheidsverzekeringen is een gebruikelijke uitsluiting de aansprakelijkheid voor schade aan (op)geleverde, bewerkte, of behandelde zaken, en alle kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen. Met inbegrip van schade die voortvloeit uit het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde, bewerkte of behandelde zaken. Geleverde eieren vallen onder deze uitsluiting.

Pluimveehouders doen er wel goed aan om hun aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering in te schakelen. En – zo adviseert de NVP – de eierhandel vragen de schadeclaim met concreet en gedocumenteerd bewijs te onderbouwen, met batchnummers, en uitslagen van monsternames.

 
 

Inloggen op de ledenportal