Pluimveeweb: Nederlander vindt landbouw belangrijk, landbouwsteun niet

06-03-2018

94 procent van de Nederlanders vindt landbouw en plattelandsgebieden belangrijk. Maar desondanks vindt bijna een derde dat de landbouwtoeslagen omlaag moeten.

Dat blijkt uit de laatste Eurobarometer, waarin de Europese Unie de mening van de Europese bevolking voor het GLB heeft gemeten. Begin december is aan ruim 28.000 Europeanen, waaronder 1040 Nederlanders, hun mening over het GLB gevraagd.

55 procent van de Nederlanders vindt landbouw zeer belangrijk en 39 procent vindt het tamelijk belangrijk. Daarmee zit Nederland, samen met bijvoorbeeld Duitsland, Griekenland en Ierland, net boven het Europees gemiddelde. Van de gehele Europese bevolking vindt 92 procent landbouw belangrijk. De spreiding loopt van 98 procent in Portugal tot 85 procent in Roemenië.

85 procent van de Nederlanders geeft aan van het GLB gehoord te hebben, waarbij 10 procent zegt ook van de details op de hoogte te zijn. Daarmee komt ons land op de vijfde plaats, na een aantal Scandinavische en Baltische staten, en ruim boven het Europese gemiddelde van 67 procent.

Veilig voedsel en dierenwelzijn

Nederlanders vinden vooral dat boeren verantwoordelijk zijn voor het leveren van veilig en gezond voedsel van hoge kwaliteit (64 procent koos hiervoor uit een lijst van 7 onderwerpen, waarbij respondenten twee items mochten noemen) en het waarborgen van het welzijn van landbouwhuisdieren (49 procent). Daarmee scoort Nederland hoog ten opzichte van andere Europese landen. Enkel in Cyprus en Zweden vinden meer mensen veilig voedsel van hoge kwaliteit belangrijker (67 resp. 65 procent, waar het Europese gemiddelde op 55 procent ligt), en qua welzijn van landbouwhuisdieren scoort Nederland het hoogst - het Europese gemiddelde is 28 procent.

Niet door Europa

Maar deze taken zouden niet moeten worden ondersteund door Europese landbouwsteun, vindt de Nederlandse burger. 27 procent geeft aan dat gecombineerde landbouwsteun te hoog is (in Europa 11 procent), en slechts 14 procent vindt de landbouwsteun onvoldoende (in heel Europa 26 procent). 30 procent van de Nederlanders wil dus zien dat de EU-landbouwtoeslagen in de komende 10 jaar afnemen, terwijl 25 procent vindt dat ze moeten toenemen. Na Denemarken is Nederland hiermee het meest negatief over het GLB-budget. In heel Europa is 12 procent voor lagere toeslagen, en 44 procent voor een hoger bedrag.

De barometer laat zien dat de Nederlander in de afgelopen jaren negatiever is gaan denken over het GLB. Het aantal mensen dat vond dat de EU via het GLB een stabiele voedselvoorziening garandeert, veilig en gezond voedsel levert, klimaatverandering aanpakt, enzovoort, is in Nederland telkens gedaald, terwijl dat in de EU als geheel is gestegen.

Jonge boeren niet belangrijk

Bij vragen naar het belang van de prioriteiten van het GLB scoort Nederland telkens in de onderste regionen. 81 procent vindt het belangrijk dat via het GLB de positie van de boer in de keten wordt versterkt , in een bereik van 94 procent (Portugal) tot 79 procent (Denemarken). 82 procent hecht belang aan de GLB-rol in onderzoek en ontwikkeling in de agrisector (94 procent (Portugal alweer) tot 76 procent (GB)). Slechts 65 procent van de Nederlanders vindt het tenslotte belangrijk dat het GLB jongeren stimuleert om in de sector te gaan werken (in een bereik van 96 procent (Portugal) tot 65 procent (inderdaad, Nederland scoort hier het laagst)).

Download hier het landenfiche voor Nederland en het complete rapport (Engels).

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal