Boerderij: PvdD wil uitrijverbod mest van fipronil-bedrijven

07-03-2018
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) wil een verbod op het uitrijden van pluimveemest van bedrijven die besmet zijn met fipronil.

Ze diende een motie in in de Tweede Kamer.

Landbouwminister Carola Schouten zegt dat mest met een laag gehalte fipronil een beperkt risico vormt voor insecten en bijen. “Het RIVM concludeert dat bij het uitrijden op het land van kippenmest met zeer lage concentraties fipronil de maximaal toelaatbare risiconiveaus hoogstwaarschijnlijk niet worden overschreden”, zegt Schouten. Ze vindt dat het beleid rondom de mest niet strijdig is met de afspraken in de Nationale Bijenstrategie.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de motie.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal