Boerderij: Eerste praktijkresultaten: Exzolt effectief tegen vogelmijt

09-03-2018

De eerste resultaten met het diergeneesmiddel Exzolt tegen vogelmijten, laten zien dat de behandeling de mijtenpopulatie met 99% reduceert.

Dit blijkt uit vogelmijtmonitoring op tien pluimveebedrijven in Nederland na behandeling met Exzolt. MSD Animal Health, de producent van het middel, maakte dit deze week bekend tijdens de LIV. MSD introduceerde het geregistreerde diergeneesmiddel een halfjaar geleden tijdens de LIV in Hardenberg.

Vogelmijtvallen
De gegevens die MSD presenteerde, hadden betrekking op tien bedrijven, acht met leghennen (waaronder twee bedrijven met uitloop en twee met meer leeftijden), een opfoklegbedrijf en een bedrijf met vleeskuikenouderdieren. Bij elkaar ging het om 21 stallen waarin het middel aan de dieren is toegediend. Voorafgaand aan de behandeling met Exzolt werd de vogeldrukmijt objectief vastgesteld door de aanwezigheid te scoren met behulp van vallen die verdeeld over de hele stal waren geplaatst.

Mijtendruk door de weken heen
Het diergeneesmiddel is toegediend via het drinkwater op dag 0 en op dag 7. Daarna is de mijtendruk vastgesteld op twee weken, tussen zes en acht weken en tussen negen en elf weken na de eerste toediening en vervolgens om de vier tot zes weken. De reductie van de hoeveelheid vogelmijten bedroeg bij de eerste monitoring in week twee 99%. De latere monitoringsgegevens zijn nog niet van alle bedrijven bekend. Van week zes tot acht was de reductie op zes bedrijven (zestien stallen) 99%, van week negen tot elf op drie bedrijven (elf stallen) 100%. Van week twaalf tot veeertien zijn de gegevens van een bedrijf met twee stallen bekend: daar was de reductie ten opzichte van de 0-meting 98%.

Aantal effectieve middelen beperkt
Het bestrijden en beheersen van vogelmijt, ook bloedluis genoemd, is moeilijk, doordat toegestane middelen veelal een kortdurende werking hebben, slechts een gedeelte van de vogelmijten ermee in contact komt en doordat mijten in gaten en kieren moeilijk met spray-middelen te bereiken zijn. Ook kan door snelle resistentievorming de effectiviteit van middelen afnemen. Hierdoor is het aantal effectieve middelen beperkt. Een bestrijding pas uitvoeren wanneer de plaag zichtbaar is, wat in de praktijk wel gebeurt, heeft weinig effect, omdat het aantal vogelmijten dan al te groot is en er na behandeling nog een heleboel overblijven die zich weer snel kunnen vermeerderen.

Exzolt doodt mijten al vier uur na de behandeling, Het stopt de productie van levensvatbare eieren en doorbreekt de levenscyclus van de mijt.

 
 

Inloggen op de ledenportal