Boerderij: Ministerie overweegt regionale ophokplicht

12-03-2018

De ophokplicht voor pluimvee wordt mogelijk regionaal opgeheven.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekijkt de mogelijkheid om de ophokplicht regionaal op te heffen indien deze tegen het einde van de maand nog niet landelijk kan worden opgeheven.

Op 30 maart is de termijn van 16 weken voor vrije-uitloopeieren voorbij. Als deze kippen dan niet naar buiten kunnen, moeten de eieren vanaf dat moment gestempeld worden als scharrelei. Het is nog onzeker of de landelijke ophokplicht voor dat moment zal worden ingetrokken. De deskundigengroep die de overheid adviseert over dierziekte-uitbraken zal daarover in de loop van de maand een nieuw advies uitbrengen.

Regionaliseren ophokplicht
Minister Carola Schouten (LNV) is ondertussen in overleg met belangenbehartigers ter voorbereiding op het eventueel verstrijken van de termijn. Daarbij wordt onder andere gesproken over het eventueel regionaliseren van de ophokplicht.

Het ministerie kijkt of het mogelijk is minder risicovolle gebieden aan te wijzen, met behulp van locaties van eerder besmette bedrijven en de aanwezigheid en concentratie van vogelgriep-risicovogels op regionaal niveau.

Grenzen juridisch hard maken
Het feit dat ernaar gekeken wordt, vindt LTO/NOP pluimveevakgroep-secretaris Ernest Bokkers positief, maar hij geeft wel aan dat het een lastige exercitie is. “Je moet kijken of het juridisch mogelijk is. Kun je die grenzen juridisch hard maken? En dan is het de vraag hoe je die grenzen precies gaat vaststellen.”

Hij verwacht dat het dicht richting de 30 maart zal zijn voordat het ministerie daar uitsluitsel over zal kunnen geven.

 
 

Inloggen op de ledenportal