NieuweOogst: Baggerwerk wellicht veroorzaker vogelgriepbesmetting

14-03-2018

Het bedrijf in Kamperveen, waar deze week voor de derde keer vogelgriep is aangetroffen, is wellicht besmet geraakt via baggerwerkzaamheden in de directe nabijheid van de stal.

Dat vermoeden heeft Avined, de overkoepelende organisatie van de pluimveesector. Het bedrijf in Kamperveen is in 2014 en 2016 eerder besmet geweest. Volgens Avined worden mede daardoor op dit bedrijf de hygiënemaatregelen punctueel uitgevoerd. Desondanks is toch het virus de stal binnengedrongen en dat maakt duidelijk dat het virus zich zeer gemakkelijk verspreidt.

Uit diverse contacten uit het veld heeft Avined vernomen dat een mogelijke introductieroute afkomstig zou kunnen zijn van baggerwerkzaamheden in de directe nabijheid van de stal. Deze werd tijdens de vorstperiode uitgevoerd waardoor zoveel stof werd veroorzaakt dat de veehouder de ventilatie tijdelijk heeft moeten stoppen.

Risicofactoren
Dit voorbeeld geeft volgens de pluimveekoepel aan dat pluimveehouders rekening moeten houden met veel risicofactoren die een mogelijke introductieroute kunnen vormen. 'Zolang er geen duidelijke wetenschap is welke insleeproutes daadwerkelijk hebben geleid tot besmetting zijn we helaas overgeleverd aan denken in scenario's en het uitsluiten van elk mogelijk risico', zo schrijft Alex Spieker van Avined in een bericht aan de pluimveehouders.

Naar aanleiding van de besmetting in Groningen heeft de pluimveesector afspraken gemaakt met LNV dat gezamenlijk door de GD en Universiteit van Utrecht op korte termijn alle gegevens van de recente besmette bedrijven kritisch worden bekeken. Informatie hieruit wordt omgezet in concrete adviezen aan pluimveehouders om risico's te beperken. Ook deze laatste besmetting en bedrijven die vaker besmet zijn geweest worden hierin meegenomen.

Hoogpathogene variant
Ten aanzien van het eendenbedrijf in Kamperveen is inmiddels vastgesteld dat het gaat om een H5 variant. Uit nader onderzoek zal de N-typering blijken. Deze informatie wordt morgen verwacht. Gezien de klinische verschijnselen wordt verwacht dat het een hoogpathogene variant betreft.

Het direct naastgelegen vleeskuikenbedrijf wordt preventief geruimd. Rondom het bedrijf is een 3 en 10 km gebied ingesteld. In het 3 km gebied bevinden zich 6 bedrijven en 17 in het 10 km gebied.

 
 

Inloggen op de ledenportal