Boerderij: Weinig kans op herkenbaar ex-uitloopei in schap

21-03-2018

De kans is klein dat er na het verstrijken van de 16-wekentermijn voor vrije-uitloopeieren op 30 maart ‘voormalige vrije-uitloopeieren’ herkenbaar in de schappen te vinden zijn.

Opnieuw staat de Nederlandse eiersector voor het scenario dat er over anderhalve week wel eens weinig vrije-uitloopeieren meer beschikbaar zouden kunnen zijn. Minister Carola Schouten acht het onwaarschijnlijk dat de landelijke ophokplicht voor het verstrijken van de 16-wekentermijn zal worden opgeheven, waardoor de meeste vrije-uitloopeieren niet langer als dusdanig verkocht mogen worden.

Net als vorig jaar, toen het idee strandde, is opnieuw de optie op tafel gelegd om deze voormalige vrije-uitloopeieren toch als dusdanig te verkopen met etikettering die de situatie duidelijk moet maken. De Britten deden dit vorig jaar wel. Daar lagen de eieren gewoon in de supermarkt in een doosje van vrije-uitloopeieren met daarop de sticker: ‘Eieren gelegd door hennen die voor hun welzijn tijdelijk zijn opgehokt’.
 
Etikettering voormalige vrije-uitloopeieren
De organisatie van de eierhandel Anevei en supermarktkoepel CBL hebben de afgelopen maanden uitgezocht hoe dit in Nederland binnen de etiketteringsregels gerealiseerd zou kunnen worden, zegt Anevei-voorzitter Hubert Andela, en pakstations zijn hier in de praktijk klaar voor. Maar volgens hem ziet het er niet naar uit dat die ‘voormalige vrije-uitloopeieren’ op grote schaal de consument gaan bereiken, enkele uitzonderingen daargelaten. “Supermarktketens voeren, zo horen wij van sommige leden, het argument op dat ze niet de kans willen lopen beschuldigd te worden van het misleiden van de consument.”

Regionale opheffing ophokplicht
CBL-directeur Marc Jansen denkt dat aangezien de mogelijkheid van regionale opheffing van de ophokplicht in beeld is, etikettering van voormalige vrije-uitloopeieren niet nodig zal zijn. Jansen: “Ik denk dat het vooral een kwestie is van marktwerking.” Hij zegt goede hoop te hebben dat de discussie over regionaal opheffen van de ophokplicht de goede kant op gaat. “Het ligt er natuurlijk aan hoe de regio’s dan verdeeld worden, maar dan kan ik me voorstellen dat er voldoende eieren beschikbaar komen voor de Nederlandse markt.”

Belangenbehartiger van de legpluimveehouders LTO/NOP hoopt in de situatie van een regionale ophokplicht juist eierstromen van bedrijven die wel moeten blijven ophokken te kanaliseren voor de binnenlandse markt met behoud van hun meerwaarde als vrije-uitloopei, en eieren uit vrijgegeven gebieden te exporteren om exportmarkten te kunnen behouden. Daar heeft de Nederlandse retail echter weinig oren naar. Jansen: “Er vanuit gaande dat de ophokplicht regionaal opgeheven wordt, zijn er straks voldoende vrije-uitloopeieren op de markt. Dan moet je als leverancier denk ik je contractverplichtingen nakomen, tenzij je dat bilateraal helemaal anders gaat afspreken met je afnemer.”

Schade exportpositie
De Nederlandse supermarkten zien niet in waarom zij niet de vrije-uitloopeieren zouden krijgen die beschikbaar zijn. De legpluimveesector vreest ondertussen voor zijn exportpositie. Nederland heeft dit jaar als enig Europees land een ophokplicht. Anevei maakt zich grote zorgen over de marktschade door weer een periode waarin vrije uitloopeieren sterk verminderd of niet beschikbaar zijn. De organisatie is desondanks blij dat de minister bereid lijkt ‘maatwerk’ te leveren: “De hennen eerst alleen in laag-risicogebieden weer naar buiten is zeker beter dan niks.”

 
 

Inloggen op de ledenportal