Pluimveeweb: 'Maak bezwaar tegen hoogte WOZ bij asbestdaken'

26-03-2018

Pluimveehouders die asbestdaken hebben liggen, kunnen bezwaar maken op de hoogte van de WOZ-waarde van hun gebouwen. Dat meldt DLV Advies. Snel handelen is daarbij van belang, omdat de bezwaartermijn kort is.

Veel agrariërs hebben afgelopen weken hun WOZ-aanslag ontvangen. Nu de economie weer aantrekt, stijgt ook de waarde van het onroerend goed mee. Een hogere WOZ-waarde betekent niet alleen een hogere OZB-aanslag, maar ook een stijging van de waterschapsbelasting en van het eigen woningforfait, en het heeft invloed op de afschrijving van gebouwen.

DLV merkt in de praktijk dat bij een aantal bedrijven de WOZ-waarde te hoog wordt ingeschat. De aanwezigheid van asbest is één van de oorzaken. Vanaf 2024 geldt er een verbod op asbest. Door dit verbod ontstaat een waardevermindering van het onroerend goed. Hoe meer asbest er nog aanwezig is, hoe groter de waardevermindering.

Kostenberekening

Veehouders die van mening zijn dat de waarde van hun gebouwen te hoog is ingeschat, kunnen bezwaar maken. Daarbij is het volgens DLV van belang dat de omvang van het aanwezige asbest in kaart wordt gebracht en ondernemers een berekening maken van de kosten van het verwijderen van het asbest. Daarbij dient men rekening te houden met de benodigde arbeid van het verwijderen. Met een goede onderbouwing staan veehouders sterker tegenover de gemeente, aldus het adviesbedrijf.

Tekst:Sjouke Jacobsen

 
 

Inloggen op de ledenportal