Boerderij: ‘Regionaal maatwerk ophokplicht is beter dan niets’

28-03-2018

Pluimveebestuurders reageren verheugd op het voornemen van landbouwminister Carola Schouten om vanaf vrijdag 30 maart de ophok- en afschermplicht regionaal op te heffen.

“Het is wel jammer dat het niet veilig is om in het hele land de ophokplicht op te heffen, maar dit regionale maatwerk is beter dan niets”, reageerde Hennie de Haan, voorzitten van pluimveehoudersvakbond NVP. “Het is positief dat de overheid meedenkt met om de pijn voor de pluimveesector te verzachten door veilige gebieden vrij te geven als dat kan”, zegt Eric Hubers, voorzitter van LTO pluimveehouderij/NOP. De pluimveesector had al eerder verzocht ophokplicht in te stellen bij vogeltrek en om gebieden weer vrij te geven als het besmettingsrisico dat zou toelaten. Dit op risico gebaseerd handelen door de overheid gebeurde dit voorjaar ook door niet standaard een bedrijf te ruimen binnen 500 meter van een met vogelgriep (AI) besmet bedrijf. De Haan: “Er wordt nu anders naar AI gekeken dan in de voorgaande jaren.”

Vrije-uitloopeieren
Bij het regionaal opheffen van de ophokplicht heeft het ministerie van LNV samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laagrisicoregio op insleep en verspreiding van vogelgriep.

Door het regionaal opheffen van de ophokplicht blijft het ook na 30 maart mogelijk om vrije-uitloopeieren in de schappen te houden.

Hoop op vrijgeven van meer compartimenten
Beide pluimveebestuurders hadden gehoopt dat naar het oordeel van deskundigen meer regio’s zouden kunnen worden vrijgegeven. Ze betreuren het dat de ophokplicht slechts voor een beperkt deel van de pluimveehouders wordt opgeheven. De Haan noemt het zuur voor pluimveehouders die zien dat de kippen bij hun collega’s aan de andere kant van een regiogrens (of landsgrens) wel naar buiten mogen. De Haan: “We hopen dat het risico op introductie van het vogelgriepvirus verder afneemt en dat bij een volgende inventarisatie meer compartimenten of liever nog, heel Nederland kan worden vrijgegeven.” Hubers richt zijn hoop op 15 april. “Dan wordt beoordeeld of het toezichtgebied Kamperveen kan worden opgeheven. En worden hopelijk meer of alle regio’s als veilig beoordeeld.”

 
 

Inloggen op de ledenportal