Pluimveeweb: Ophokplicht in deel van Nederland ingetrokken

29-03-2018

Den Haag, dinsdag 27 maart 2018
aangepast: donderdag 29 maart 2018

Vanaf vrijdag 30 maart wordt de ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken. Ongeveer 70 vrije uitloop bedrijven bevinden zich in deze zes regio’s. Deze bedrijven kunnen hun eieren als vrij uitloop blijven verkopen. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat dinsdag medegedeeld aan de pluimveesector.

Voor de andere regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht nog wel van kracht. Om te beoordelen op de ophokplicht in een regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV onderzoek gedaan in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Er is per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid van pluimvee. De zes regio’s waar de ophokplicht is ingetrokken, zijn bestempeld als regio met een laag risico op insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de situatie in de verschillende regio’s opnieuw beoordeeld worden.

Regio’s

De regio’s waarin de ophokplicht is ingetrokken liggen in het Oosten en Zuiden van Nederland. Het gaat om Twente, Salland, Achterhoek en Liemers. In Noord-Brabant en Limburg geldt de ophokplicht niet meer in de Kempen, de Peel, de Meijerij en Zuid-Limburg.

Eieren van vrije uitloopbedrijven, waarvan de leghennen al langer dan zestien weken binnen zitten, moeten daarna als scharreleieren verkocht worden. Aanstaande vrijdag 30 maart verloopt de periode van zestien weken. De zeventig vrije uitloopbedrijven in de zes regio’s, mogen hun eieren wel als vrije uitloop blijven verkopen.

Bekijk hier de kaart waarop de twintig verschillende regio’s in Nederland te zien zijn.

Vervoersverbod Oldekerk ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

 

Tekst:Erin Veenink

 
 

Inloggen op de ledenportal