Pluimveeweb: Overleg strategische aanpak vogelgriep van start

12-04-2018

De pluimveesector, het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming zijn een overleg gestart over de aanhoudende dreiging van vogelgriep. In een serie van bijeenkomsten gaan zij, met hulp van externe deskundigen, de diverse aspecten van de dreiging van vogelgriep uitdiepen en aangeven welke acties op korte en lange termijn ingezet kunnen worden om die dreiging te verminderen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een gedragen plan van aanpak.

Dat maakte Avined donderdag 12 april bekend. Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector, volgens Avined. Avined, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Dierenbescherming hebben daarom gezamenlijk besloten tot het maken van een plan van aanpak.

Hierin worden concrete acties, zowel voor de korte als de lange termijn, beschreven. De beoogde acties zijn gericht op het verkleinen van de risico’s op uitbraken van hoogpathogene vogelgriep en de nadelige gevolgen hiervan, waaronder het risico op het ontstaan van zoönotische vogelgriep. De economische gevolgen maken een wezenlijk onderdeel uit van dit plan. De aanpak gaat alleen over hoogpathogene vogelgriep, beperkt zich tot bedrijfsmatig gehouden pluimvee en staat onder leiding van extern voorzitter Jan Workamp.

Wekelijkse workshops

Tot en met juni worden vrijwel wekelijks workshops gehouden waar verschillende externe deskundigen een analyse maken van de problematiek en aangeven waar zij mogelijkheden voor aanpassingen of verbeteringen zien. Op basis daarvan wordt toegewerkt naar gedragen oplossingsrichtingen. Alle relevante onderwerpen zullen aan bod komen, zoals risico’s van wilde vogels en waterrijke gebieden, diergezondheid en -welzijn, mogelijkheden voor vaccinatiestrategieën, enzovoorts. Per onderdeel zal concreet worden aangegeven wie de uitvoering oppakt. De eindrapportage is voorzien in september 2018.

Uitbraken van vogelgriep leiden tot het voortijdig doden van dieren en hebben een grote impact op de betreffende pluimveehouders en hun gezinsleden, op hun bedrijfsvoering, op bedrijven in de directe omgeving en door de handelsbeperkingen op de gehele sector. Aspecten als dierwelzijn, economie (kosten voor sector en overheid) en imago van de sector worden negatief beïnvloed.

Tekst:Tom Schotman & Avined

 
 

Inloggen op de ledenportal