Pluimveeweb: 'Fipronilmest mengen op centrale plek start binnenkort'

24-04-2018

dinsdag 24 april 2018

Het mengen van met fipronil besmette pluimveemest met schone pluimveemest op een centrale plek bij een mestverwerker in Nederland kan binnenkort starten. „Als het meezit kunnen we eind van de week starten”, zegt Jan Workamp van het Meldpunt Fipronil.

Hugo Bens van LTO/NOP pleit al lang voor een centrale plek om de ruim 11.000 ton fipronilmest te mengen met schone pluimveemest. „Er zijn meerdere mestverwerkers die apparatuur hebben om mest te mengen tot een exportwaardig product. Ook kunnen ze dan makkelijker aan schone mest komen zodat op één punt de kippenmest kan worden gemengd”, zei Bens in februari tegen Pluimveeweb.nl. Regelgeving stond dat tot nu toe in de weg.

De Europese Commissie en het ministerie van LNV keurden het voorstel vorige week goed. „LNV stelde als voorwaarde dat het mengen van fipronil mest met schone pluimveemest gebeurd volgens een door de NVWA goedgekeurd protocol”, zegt Workamp. Maandag 23 april spraken Avined, LTO/NOP, NVP, het Meldpunt Fipronil en een mestverwerker over het protocol met de NVWA. De pluimvee organisaties bieden het protocol dinsdag 24 april bij de NVWA ter goedkeuring aan.

„De met fipronil besmette pluimveemest moet op het pluimveebedrijf worden bemonsterd om het fipronilgehalte vast te stellen. Vervolgens wordt bepaald met hoeveel schone vleeskuikenmest de besmette mest moet worden gemengd”, licht Workamp toe. „Op de website van Avined komt binnenkort een formulier te staan die pluimveehouders kunnen gebruiken om fipronilmest aan te melden om te mengen met schone pluimveemest.” Volgens een inventarisatie onder gedupeerde pluimveehouders in januari ligt er nog 11.000 ton besmette fipronilmest op pluimveebedrijven.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal