Pluimveeweb: Omkleedprotocol in bezoekersregeling AI bij ontbreken douche

03-05-2018

Nieuwegein, dinsdag 1 mei 2018
aangepast: donderdag 3 mei 2018

Erfbetreders mogen vanaf nu binnen het protocol bezoekers pluimveebedrijven tijdens het vogelgriepregime ook pluimveestallen betreden op bedrijven zonder douche, wanneer ze hun handen goed wassen en bedrijfskleding, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekken.

Avined paste in samenwerking met de NVWA en LNV het bezoekersprotocol pluimveebedrijven aan. Dit protocol is destijds ingesteld vanwege de vogelgriepdreiging en geldt momenteel nog steeds. Sinds vorige week donderdag 26 april is het herziene protocol van kracht.

„Wij vinden verplicht douchen en verplichte bedrijfskleding nog steeds de beste manier om vogelgriep en andere ziektes buiten de deur te houden”, zegt Rik te Loo van Avined. „We willen douchen ook gaan verplichten in IKB Kip en IKB Ei. Maar momenteel beschikken lang niet alle pluimveehouders over een douche. Erfbetreders gaven bij ons aan dat ze het betreden van een stal erg belangrijk vinden om pluimveehouders goed te kunnen adviseren. Daarnaast is het bezoeken van stallen ook belangrijk voor het uitvoeren van IKB controles. Wij zijn daarop om tafel gegaan met deskundigen en na een uitgebreide risicobeoordeling, samen met de NVWA en LNV tot dit besluit gekomen”, licht Te Loo toe.

Niet meer douchen in woning

Op bedrijven met een bedrijfsdouche blijft douchen en bedrijfskleding nog steeds verplicht. Op bedrijven zonder bedrijfsdouche geldt het omkleedprotocol. Erfbetreders moeten eerst goed hun handen wassen en vervolgens bedrijfskleding aantrekken en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals een mondkapje, haarnetje en wegwerphandschoenen. „Nu moesten erfbetreders soms in de woning van een pluimveehouder douchen. Dat werd niet door alle pluimveehouders en erfbetreders gewaardeerd”, zegt Te Loo.

Ook is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven in het protocol. „Het protocol sluit nu ook beter aan bij de eisen die in IKB gelden. Wij doen een beroep op alle pluimveehouders en erfbetreders om dit nieuwe protocol consequent te gebruiken. Preventie van ziekte insleep, waaronder vogelgriep, scheelt alle pluimveehouders in Nederland aanzienlijk in de diergezondheidskosten”, zegt Te Loo.

Bekijk hier het nieuwe hygiëneprotocol bezoekers commerciële pluimveebedrijven. Bekijk voor achtergrondinformatie op de website van Avined: https://www.avined.nl/thema/informatie-vogelgriep.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal