Pluimveeweb: Hubers schat in dat afnemers meerkosten IKB Ei betalen

15-05-2018

dinsdag 15 mei 2018

LTO/NOP voorzitter Eric Hubers schat in dat afnemers bereid zijn om te betalen voor de extra kosten die legpluimveehouders straks maken voor IKB Ei.

IKB Ei gaat rigoureus op de schop naar aanleiding van de fipronilcrisis waardoor de kosten voor deelnemende pluimveehouders naar verwachting verdubbelen.

Vertegenwoordigers van de verwerkende industrie en de supermarkten maakten ook deel uit van de werkgroep, en een van de aanbevelingen is dat deze partijen enkel gebruik maken van geaccepteerde kwaliteitssystemen.

„We hebben in de werkgroep geen afspraken gemaakt over verplichte afname van eieren, want dat is wettelijk verboden”, legt Hubers uit. „Maar de afnemers staan er zeker open voor.” Hij maakt zich ook geen zorgen over het effect van hogere kosten op de afzet in Duitsland; de Duitse consument stelt hoge eisen aan veiligheid en is bereid daar een meerprijs voor te betalen.

Mogelijke valkuilen

Het plan van de werkgroep zou kunnen stranden als pluimveehouders de maatregelen te beperkend vinden of de kosten te hoog, denkt Hubers. Maar de fipronil-affaire heeft ondernemers bewust gemaakt van het belang van een veilige sector, dus Hubers schat dit gevaar niet hoog in. Bovendien is het plan besproken met het bestuur van Ovoned, en de pluimveehouders daar hebben het omarmd.

Een ander probleem kan liggen in het uitblijven van een Algemeen Verbindend-Verklaring (AVV) door de overheid. De werkgroep wil die hebben om ook de pluimveehouders die niet bij IKB Ei zijn aangesloten, ook te verplichten mee te doen en zo mogelijke lekken te dichten. Minister Schouten, die het rapport van de werkgroep dinsdagochtend in ontvangst nam, was enthousiast over het initiatief en lijkt geneigd die AVV te verlenen, maar zeker is het nog niet.

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal