Boerderij: IKB Ei op de schop na fipronil-crisis

15-05-2018
De eiersector wil de voedselveiligheid beter borgen na de fipronil-crisis.

De eierketen gaat verschillende wijzigingen doorvoeren in het kwaliteitssysteem IKB Ei om de voedselveiligheid beter te borgen. Dit gebeurt naar aanleiding van de fipronil-crisis. IKB Ei krijgt op korte termijn een onafhankelijke Raad van Beheer en een lijst van producten die op een pluimveebedrijf gebruikt mogen worden.

Alle producten en diensten die pluimveehouders op hun bedrijf gebruiken moeten straks gecertificeerd of gereguleerd zijn. Ook moeten alle schakels van de keten eieren en producten monitoren op kritische stoffen, en wordt dit jaar door een externe partij een analyse van de keten uitgevoerd, gericht op kwetsbaarheden en fraudebestendigheid.

Nieuwe crisis voorkomen

De veranderingen zijn aanbevelingen van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen, die dinsdag 15 mei in Nieuwspoort zijn eindrapport presenteerde. De werkgroep keek naar wat de sector zou kunnen veranderen om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen. Voorzitter van de werkgroep Bart Jan Krouwel zei bij de presentatie van de plannen nadrukkelijk niet terug te willen kijken naar wat er fout is gegaan in de fipronil-crisis; dat laat hij aan de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Meldpunt en serviceloket zijn er al

Enkele aanbevelingen zijn al uitgevoerd: IKB Ei heeft zowel en meldpunt als serviceloket (voor informatieverstrekking over wettelijke regels en private voorschriften) opgericht en bloedluisbestrijding is nu ook opgenomen in IKB.

Andere wijzigingen op korte termijn

Verschillende andere wijzigingen zitten op korte termijn in de pijplijn. Ovoned gaat voor 1 oktober 2018 de invoering van de Raad van Beheer opnemen in IKB Ei. 3 onafhankelijke deskundigen, die geen directe binding hebben met de pluimveesector, moeten voortaan iedere voorgestelde wijziging toetsen. Het gaat niet sec om goed- of afkeuren, licht voorzitter van de werkgroep Krouwel toe. De Raad van Beheer krijgt ook inhoudelijk gezien een sturende functie, aldus Krouwel.

Verplicht IKB Ei

De meeste van de in totaal 22 aanbevelingen van de werkgroep zijn bedoeld voor de legpluimveesector zelf, maar enkele waren ook gericht aan het ministerie en NVWA. De werkgroep bepleit dat het ministerie IKB Ei algemeen verbindend verklaart, zodat alle legpluimveebedrijven mee moeten doen om te voorkomen dat sommige ondernemers zich hieraan onttrekken. Krouwel: “IKB Ei bestrijkt ongeveer 90% van de pluimveehouders, de 10% die het niet bestrijkt is een risico.”

IKB Ei wordt duurder

Aan IKB deelnemende pluimveehouders zullen meer moeten gaan betalen om de verbeteringen te bekostigen. Ovoned-voorzitter Eric Hubers sprak de verwachting uit dat de kosten zeker zullen verdubbelen. “Maar eigenlijk is dat niet belangrijk, de voedselveiligheid moet gegarandeerd zijn en vertrouwen in onze eieren is essentieel.”

 

Waardering van minister Schouten

Minister Schouten (LNV), die het rapport dinsdagochtend overhandigd kreeg, zegt de inzet en het resultaat van de werkgroep te waarderen. “Hiermee tonen alle partijen binnen de eierketen hun verantwoordelijkheid om direct na de fipronil-crisis gezamenlijk kritisch naar het systeem van zelfregulering te kijken”, reageert Schouten.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal