Boerderij: Schouten wil eendenbedrijven niet verbieden

16-05-2018
Minister van landbouw Carola Schouten is niet van plan om eendenhouderij te verbieden in Nederland.

Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van uitbraken met vogelgriep bij eendenbedrijven.

Wel werkt Schouten met de Dierenbescherming aan een toekomstvisie voor de pluimveesector om de schade door hoogpathogene vogelgriep vanuit wilde vogels te beperken. De uitkomst hiervan wordt deze zomer verwacht.

Sinds 2017 zijn in Nederland 17 bedrijven besmet geraakt met hoogpathoge vogelgriep, waarvan 4 eendenbedrijven. Een eendenbedrijf raakte 2 keer besmet, een ander eendenbedrijf 3 keer.

Kans op besmetting hangt af van risicofactoren

Schouten legt in haar brief uit dat de kans op een uitbraak met vogelgriep afhankelijk is van een aantal risicofactoren, zoals de locatie van het bedrijf (aanwezigheid van open water en concentraties van wilde watervogels, pluimveedichtheid), het type bedrijf (wel of geen uitloop, productietype) en de uitvoering van de bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf. Eenden worden bovendien makkelijker met een vogelgriepvirus besmet en vanwege de manier waarop eenden worden gehouden is er meer contact met het erf dan bijvoorbeeld op vleeskuikenbedrijven.
 

Vanwege de manier waarop eenden worden gehouden is er meer contact met het erf dan bijvoorbeeld op vleeskuikenbedrijven.

“Sinds 2014 zijn alle besmette bedrijven door de faculteit diergeneeskunde bezocht om na te gaan wat de mogelijke insleeproute op de bedrijven geweest kan zijn. Er werden geen opvallende gebreken in de bioveiligheid vastgesteld”, schrijft Schouten.

‘Kans op insleep wordt nooit nul’

Volgens de minister wordt op Nederlandse pluimveebedrijven en ook op eendenbedrijven over het algemene serieus omgegaan met hygiëne en bioveiligheid. Uit een eerdere studie blijkt dat de kans op insleep van een vogelgriepvirus op vermeerderingsbedrijven kleiner is dan op een gewoon legbedrijf, waardoor er nog winst te behalen is met bioveiligheidsmaatregelen.

“Het is onmogelijk pluimveebedrijven hermetisch af te sluiten van de buitenwereld. De kans op insleep zal daarom nooit nul worden”, aldus Schouten.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal