Boerderij: Pluimveesector: fipronil in Tilligte hopelijk incident

30-05-2018

Pluimvee-belangenbehartigers LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) zeggen beiden te hopen dat de herbesmetting van een nieuw koppel kippen met fipronil op een bedrijf in het Overijsselse Tilligte een incident is.

Volgens NVP-voorzitter Hennie de Haan is de combinatie van een aantal factoren op het bedrijf dusdanig dat die waarschijnlijk anders is dan bij veel anderen, wat die hoop onderbouwd. De kippen (opgezet op 2 oktober 2017) waren afkomstig uit een opfokstal die ook was behandeld met fipronil, hoewel de eiermonsters 4 weken na opzet dusdanig goed waren dat de NVWA de eieren vrijgaf.

‘Noodlottige opstapeling van factoren’
De Haan zegt verder begrepen te hebben dat de mest van het vorige koppel nog in de grond van de uitloop zat (die zou niet zijn afgegraven of ontsmet) en dat het vorige koppel kippen zowel heel hoog in de fipronil-waardes zat, als heel veel buiten kwam (80% zou regelmatig naar buiten zijn gegaan). “Een heel noodlottige opstapeling van factoren waardoor bij deze pluimveehouder waarschijnlijk de waardes zo hoog werden. Dat hoeft niet bij heel veel anderen ook het geval te zijn,” aldus De Haan.

Kritiek media
LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers houdt nog wat meer een slag om de arm. “Je krijgt er niet helemaal de vinger achter wat er precies aan de hand is.” Hij pareert de in sommige media geuite kritiek dat het onverantwoord zou zijn geweest om behandelde hennen op te zetten, en wijst terug op de situatie van dat moment. “De keuze was toen: of je maakt de dieren dood, of je kijkt of je ze weer vrij kunt krijgen. Als het kon was vrij krijgen steeds de insteek, ook maatschappelijk was dat gewenst.”

De belangenbehartigers zoeken contact met het bedrijf om beter zicht op de feiten te krijgen. Hun zorg blijft of voor andere bedrijven die fipronil hebben gehad dit scenario een reëel risico is.

Mest in stal blijven weghalen
De NVWA is maandag 28 mei langs geweest op het bedrijf en liet dinsdag weten het te vroeg te vinden om te speculeren over hoe de nieuwe besmetting is ontstaan. Het pluimveebedrijf is in eerste instantie nu aan zet, aldus de autoriteit. Die verwijst verder naar de sectororganisaties voor informatie.

NVP adviseerde zijn leden dinsdag om mest in de stal te blijven weghalen daar waar eieren nog rond de norm zitten, of wanneer pluimveehouders het idee hebben dat waardes oplopen.

 
 

Inloggen op de ledenportal