Boerderij: IKB waarschuwt voor insecticide

01-06-2018

IKB waarschuwt zijn leden voor de verkoop van het middel Insecticide Pyrèthre Naturel van leverancier Prodifa, dat in Nederland geen toelating heeft voor gebruik als insecticide op bedrijven.

Een pluimveehouder meldde bij het nieuwe IKB Meldpunt dat het middel aangeboden wordt. Het bedrijf had het middel zelf niet gebruikt, maar besloot zich te melden bij het meldpunt met de fipronil-affaire nog vers in het achterhoofd.

Eerste melding nieuw meldpunt
IKB zegt geen enkele aanwijzing te hebben dat het middel op pluimveebedrijven gebruikt zou worden, maar doet uit voorzorg een waarschuwing uit naar zijn leden. Deze werkwijze is onderdeel van het vernieuwde IKB, aldus Avined-secretaris Ben Dellaert. Dit is de eerste melding die het meldpunt binnen heeft gekregen over een niet-toegelaten stof. Dellaert spreekt er zijn blijdschap uit over het feit dat dit is gemeld; het doel van het nieuwe (laagdrempelige) sector-meldpunt.

Niet specifiek voor pluimveesector
De gemelde insecticide wordt gebruikt ter bestrijding voor vliegen en is daarmee niet specifiek voorbehouden aan de pluimveesector. Uit voorzorg zijn de certificerende instanties voor IKB Ei en IKB Kip wel op de hoogte gesteld. Zij zullen het meenemen in controles bij IKB-deelnemers. IKB waarschuwt deelnemers om voor gebruik van een middel de databank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te raadplegen om na te gaan om het middel daadwerkelijk een toelating heeft voor de betreffende toepassing.

 
 

Inloggen op de ledenportal