Boerderij: Aandeel scharrelhennen groeit in de EU

05-06-2018

Steeds meer leghennen in de Europese Unie (EU) worden gehouden in een alternatieve huisvesting.

Het grootste gedeelte van de hennen in de EU die gehouden worden in alternatieve huisvesting zijn scharrelhennen, in 2017 steeg het aandeel naar 26,5%.

Verrijkte kooien en koloniehuisvesting
In 2017 daalde het aantal hennen in verrijkte kooien of koloniehuisvesting naar 53,2%, dat is 2,7% minder ten opzichte van 2016. In Spanje, Frankrijk, Italië en Polen blijft de omschakeling achter en verblijven de meeste hennen nog in verrijkte kooien of koloniehuisvesting. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Belgie en Denemarken zijn de pluimveehouders voor het overgrootste deel omgeschakeld naar een alternatieve vorm van huisvesting.

De grootste groei bij pluimveehouders in de EU is te zien in de biologische sector, ook al blijft deze met een aandeel van 5.1% in 2017 nog de kleinste manier van alternatieve huisvesting. Het aantal vrije-uitloophennen steeg in 2017 naar 15,3%.

Nederland
In Nederland worden 18,2% van de hennen gehouden in verrijkte kooien of koloniehuisvesting. Het overgrootste deel van de Nederlandse leghennen, met een aandeel van 60%, wordt gehouden in scharrelstallen. Daarna volgen de vrije-uitloophennen die een aandeel van 16% hebben en de biologische sector met 5,8%.

 
 

Inloggen op de ledenportal