Pluimveeweb: Consumentenprijs eieren opmerkelijk hoog, ondanks prijsval

19-06-2018

Wageningen, dinsdag 19 juni 2018

De consumentenprijs van eieren bleef de afgelopen maanden stabiel en ligt in april 18 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het grote verschil is opmerkelijk, omdat de eierprijs voor leghennenhouders in de eerste maanden van 2018 fors daalde. De vraag is of en wanneer de supermarkten de prijzen in de winkels gaan aanpassen aan de lagere inkoopprijzen, meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research maandag 18 juni.

De consumentenprijzen voor eieren bleven de afgelopen maanden nagenoeg gelijk. In december 2017 was index 123 en in april 2018 was deze nog even hoog. Dit betekent dat de prijs van eieren in de supermarkten in de loop van 2018 nauwelijks veranderde.

De producentenprijs, oftewel de inkoopprijs voor de supermarkten, is vanaf einde vorig jaar gedaald. In december 2017 was de index 128 en in april was deze gedaald tot 106. De eierprijs voor leghennenhouders daalde in nog sterkere mate. De index was 174 in december 2017 en daalde tot 108 in april 2018. Een zeer grote daling in korte tijd. Het niveau van de af boerderij prijs in december 2017 was dan ook historisch hoog. 

De prijsdaling was een gevolg van het herstel van de productie na de fipronilaffaire. Op bijna alle bedrijven is de productie van eieren weer volledig hervat en er is voldoende aanbod om aan de vraag te voldoen. Daarbij komt dat een daling van de prijs in april verwacht kan worden omdat in die maand de vraag altijd lager is dan de voorgaande maanden. Dit is het reguliere seizoenspatroon. Agrimatie van Wageningen Economic Research verwacht dat de eierprijzen voor leghennenhouders de komende maanden zullen stabiliseren op een laag niveau. 

Zie voor meer informatie de website Agrimatie van Wageningen Economic Research

Tekst:Tom Schotman & Agrimatie Wageningen Economic Research

 
 

Inloggen op de ledenportal