Boerderij: "Commentaar": ‘Skal heeft haar lesje nog niet geleerd’

20-06-2018

  

Skal ligt onder het vergrootglas. Terecht, want de controle-instantie voor de biologische sector houdt zaken onder de pet. En werkt slecht samen met andere instanties als de NVWA.

Tientallen biologische pluimveehouders gebruiken illegale middelen. Middelen die zowel binnen als buiten de biosector niet zijn toegestaan. Die kennis kwam recent boven water bij Skal, zij het onder dwang na een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur. Uit de geopenbaarde rapporten bleek onder meer dat Skal pas na de fipronil-crisis bij administratieve herinspecties van bedrijven tientallen gevallen van illegaal gebruik van niet-toegelaten middelen constateerde. In eerdere inspecties was dat nagenoeg nooit naar boven gekomen.

ChickFriend

Nu blijkt ook nog eens dat bij Skal al op 22 september 2016 het bedrijf ChickFriend, de spil in de fipronil-affaire, op de radar had kunnen komen. ChickClean, een bedrijf van eigenaar ChickFriend, had namelijk het middel Kilcox aan een biologische pluimveehouder geleverd. Kilcox is een desinfectiemiddel dat wordt ingezet tegen coccidiose, maar heeft hiervoor in Nederland geen toelating.

Eerder in de fout

Het is niet de eerste keer dat Skal pas onder dwang ongeoorloofde praktijken in de biosector naar buiten brengt. Zo bevestigde Skal begin augustus 2016 tegenover Boerderij dat er biotelers zijn die ongeoorloofd koperoxychloride spuiten op aardappelen als ware het een bestrijdingsmiddel. Daarna beloofde Skal beterschap met scherper toezicht en een betere communicatie met de NVWA. Maar in de praktijk blijkt Skal nog steeds een organisatie met een gebrekkig controlesysteem, die schijnbaar de biologische sector een hand boven het hoofd houdt.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal