Boerderij: ‘Landbouwvisie moet geen moonwalk worden’

21-06-2018

De roep om een langetermijnvisie op de landbouw wordt steeds groter. Schouten wacht geen rustige zomer.

Over een paar weken begint het zomerreces van de Tweede Kamer. 8 weken lang gaat de politieke arena dicht: debatten worden er niet gevoerd. Politici moeten zich traditiegetrouw verdedigen dat ze écht geen 8 weken vakantie hebben. Dat het voor landbouwminister Carola Schouten geen rustige zomer zal worden, is deze week opnieuw onderstreept. Schouten heeft de zware taak op zich genomen om te komen tot een langetermijnvisie voor de landbouw. En plannen smeden gaat het beste als je niet steeds wordt onderbroken door de politieke waan van de dag, dus in het reces.

Incidentenpolitiek
De afgelopen jaren heeft de landbouw vooral te maken gehad met incidentenpolitiek, het wordt tijd voor een langetermijnvisie, zegt Schouten tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze is met diverse partijen in gesprek om tot deze visie te komen. Dat het niet eenvoudig is, staat buiten kijf. In plaats van vóór de zomer, is de visie al verschoven tot de politieke tijdsaanduiding ‘in de zomer’, ofwel: eind augustus of begin september.

Sector smacht naar heldere toekomstvisie
In de ’Staat van de boer’, van Dagblad Trouw, waarin 2287 boeren werden ondervraagd, werd duidelijk dat de sector smacht naar een heldere toekomstvisie en dat het overgrote deel van de boeren bereid is om duurzamer te gaan produceren. Dat is voor Schouten een steuntje in de rug voor het vormen van haar visie. De klimaatdoelen, het inkomen van de boer en de brede zorgen over biodiversiteit en natuur, maakt de uitdaging voor Schouten groot. De studie van de wereldvoedselorganisatie FAO waarin zij constateert dat de landbouw wereldwijd vervuilender is dan werd gedacht, onderschrijft de noodzaak tot verandering. Het aansturen op een dieet met een kleinere CO2-afdruk – en dus minder vlees – ziet de FAO als een van oplossingen voor de problematiek.

Geen eenvoudige zomer
Maar Schouten heeft ook te maken met de kaders van het regeerakkoord. Bij CDA en VVD rust op het ingrijpen in het dieet en ingrijpen in de omvang van de veestapel echter nog een behoorlijk taboe. “Leest u tijdens het reces nog eens de CBS-Monitor Brede Welvaart”, adviseert PvdA-Kamerlid William Moorlag. In deze monitor wordt niet alleen naar de economie gekeken, maar ook naar welvaart op het gebied van natuur, milieu en klimaat. De klimaatdoelen, het inkomen van de boer en de brede zorgen over biodiversiteit en natuur, maakt de uitdaging voor Schouten groot. PVV-Kamerlid Barry Madlener omschrijft zijn toekomstbeeld voor de landbouw eenvoudig. “De schaalvergroting moet stoppen. De landbouw moet zo diervriendelijk en milieuvriendelijk mogelijk produceren.” Maar hoe dat in beleid moet worden gegoten, is een andere discussie.
William Moorlag (PvdA) waarschuwt de minister om te voorkomen dat de landbouwvisie een ‘moonwalk’ wordt. “Michael Jackson heeft daarmee laten zien dat je heel fanatiek kunt bewegen, zonder vooruit te gaan”, zegt hij. Het wordt geen eenvoudige zomer voor minister Schouten.

 
 

Inloggen op de ledenportal