Boerderij: Commentaar: ‘Fipronil: hand in eigen boezem steken’

26-06-2018

 

Betrokken partijen in de fipronil-crisis moeten de hand in eigen boezem steken.

Iedereen heeft gefaald in de fipronil-crisis. Dat blijkt uit het langverwachte rapport van de commissie-Sorgdrager. Niet alleen pluimveehouders die Chickfriend inhuurden zaten fout, ook de NVWA liet belangrijke steken vallen. Alarmsignalen kwamen niet goed door. Men liet de zaak sudderen om bewijsmateriaal te verzamelen. De communicatie was niet handig.

De NVWA kwam te laat in actie, maar wat ze toen deed, was gerechtvaardigd, vindt Winnie Sorgdrager. - Foto: ANP

Binnen de landbouwsector is de controledienst nogal eens de kop van Jut. Soms lijkt het alsof de NVWA zelf de oorzaak van het probleem was. Maar ook al is ze kritisch op de controledienst, dat laatste blijkt nadrukkelijk niet uit Sorgdragers rapport. De dienst kwam te laat in actie, maar wat ze toen deed, was gerechtvaardigd, vindt zij.

‘Je kunt een toezichthouder niet verantwoordelijk maken voor de overtreding die je zelf maakt’

Het ontbrak juist in de sector aan verantwoordelijkheidsgevoel, zo blijkt. Het besef dat er voedsel geproduceerd wordt, en dat dat speciale zorg verlangt, is niet sterk genoeg. Een bedrijfsblokkade wegens vervuiling mag geen verrassing zijn, maar dat was het wel. Benodigde informatie werd niet afgegeven. Sorgdrager noemt ook de voortdurende pogingen om de normen op te rekken en het optreden van de NVWA ter discussie te stellen.

Je kunt een toezichthouder niet verantwoordelijk maken voor de overtreding die je zelf maakt. Ieder moet dus de hand in eigen boezem steken. De NVWA moet slagvaardiger worden, de eiersector moet de veiligheid van het ei zelf beter waarborgen.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal