Boerderij: Eierprijzen eerste jaarhelft breken records

10-07-2018

De NOP-richtprijs was in de eerste helft van een jaar niet eerder zo hoog.

De M- en L-gewichtsklassen – de meest gangbare – noteerden in de eerste 6 maanden van 2018 bij (verrijkte) kooi-eieren € 5,90 per 100 stuks, de witte scharreleieren € 8,32 en bij bruine scharreleieren € 8,50. Dat is bij (verrijkte) kooi-eieren 59 cent, bij witte en bruine scharreleieren € 2,00 meer dan het 10-jarig gemiddelde (de jaren 2008 tot en met 2017).

Verhoudingsgewijs gaat het bij kooi-eieren om een prijsverschil van 11% ten opzichte van het langjarig gemiddelde, bij scharreleieren (gemiddeld wit en bruin) om 31%.

De NOP-richtprijs was voor (verrijkte) kooi-eieren alleen in topjaar 2012 hoger dan nu: toen was deze notering in de eerste jaarhelft gemiddeld € 7,88. Witte scharreleieren noteerden toen gemiddeld € 8,23, bruine scharreleieren gemiddeld € 8,35.

De uitgangspunten voor de bepaling van de NOP-richtprijs voor scharreleieren zijn 2 jaar geleden gewijzigd en liggen sindsdien op een hoger niveau dan daarvoor.

Gemiddeld over alle M- en L-gewichten is dat prijsverschil bij witte scharreleieren 53 cent en bij bruine scharreleieren 70 cent. Hiermee is rekening gehouden met het verschil ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Gevolg fipronil-affaire
De extreem hoge eierprijs is het gevolg van de fipronil-affaire die ongeveer een jaar geleden aan het licht kwam en leidde tot een lager aanbod van eieren en daarmee tot een forse prijsstijging. Na het eerste kwartaal daalden de eierprijzen tot redelijk normaal niveau.

Wat bij de prijsvergelijking opviel, is dat het verschil in notering voor (verrijkte) kooi-eieren en scharreleieren gemiddeld over M- en L-eieren op één jaar na niet eerder zo hoog was. In de eerste 6 maanden noteerden de scharreleieren € 1,89 per 100 stuks hoger dan de (verrijkte) kooi-eieren. Alleen in 2010 was dit verschil nog groter, namelijk in 2010: € 2,53.

Niet alle legpluimveehouders profiteren
Overigens hebben niet alle legpluimveehouders van de gunstige eierprijzen kunnen profiteren. Zij die wegens fipronil-verontreiniging of om andere redenen tijdelijk geen of minder kippen hadden en de pluimveehouders die leveringsafspraken hadden tegen een vaste stuksprijs, liepen dit prijsvoordeel mis.

 
 

Inloggen op de ledenportal