Boerderij: Aanpak voor brandveiligheid in bestaande stallen

16-07-2018
In het nieuwe actieplan stalbranden wordt de nadruk gelegd op de aanpak van bestaande stallen om het aantal stalbranden te verminderen.
 
Daarbij gaat het met name om het periodiek keuren van elektra, met name in stallen voor varkens, kippen en kalveren. Kortsluiting is een van de meest voorkomende oorzaken is van stalbranden. Dat staat in actieplan ‘Brandveilige veestallen 2018-2022’ dat is gepresenteerd op 16 juli 2018. Het plan is opgesteld door de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij POV.
 
Dierenbescherming: ‘Nu doorpakken’
Alfred Jansen, voorzitter van de stuurgroep en LTO-bestuurder, onderstreept het belang dat veehouders zelf aan de slag gaan om de brandveiligheid te vergoten.
 
Volgens de Dierenbescherming is het actieplan een ‘mooi resultaat van de samenwerking tussen de betrokken organisaties, maar moet er nu wel doorgepakt worden’. De organisatie pleit er voor dat binnen een jaar alle elektra gecontroleerd wordt en dat tekortkomingen dan ook verholpen zijn. De Dierenbescherming wil ook snelle actie op 2 andere punten: Bliksemafleiders en goed werkende sprinklerinstallaties.
 
Vervolg op vorige actieplan
Het plan is een vervolg op het actieplan 2012-2016 dat liep tot medio 2017. Het is samengesteld in samenwerking met de ministeries van landbouw (LNV) en binnenlandse zaken (BZK) en kent 6 programmalijnen:
 
1. Brandveiliger maken van stallen;
 
2. Brandveiligere bedrijfsvoering;
 
3. Beheersbaarheid van de brand als die is uitgebroken;
 
4. Registratie inclusief de oorzaken;
 
5. Onderzoeksvragen (opstellen en uitvoeren);
 
6. Communicatie en vertalen naar de praktijk.
 
Elektrakeuringen
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. De kalver-, varkens-, en pluimveesector hebben elektrakeuringen opgenomen in hun kwaliteitssystemen. De grootste veehouderijsectoren gaan in het komende halfjaar onderzoeken welke maatregelen nog meer genomen kunnen worden. LNV en BZK verkennen nu of het mogelijk is om aan bestaande stallen extra wettelijke eisen op te leggen, het resultaat daarvan wordt dit najaar verwacht.
 
 

Inloggen op de ledenportal