Boerderij: Pootproblemen bij leghennen nog niet opgelost

17-07-2018

Voor de pootproblemen bij witte legkippen is niet één duidelijke oorzaak gevonden.

Dat schrijft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in het eindverslag van de pilot pootproblemen bij leghennen. Wel heeft het uitgebreide onderzoek van GD een aantal zaken uitgesloten. Zo zijn er geen aanwijzingen gevonden dat ziektekiemen, parasieten, toxinen of tumoren de oorzaak van de pootproblemen zijn. Evenmin lijkt er een verband te zijn met ras, opfokker, voerleverancier, systeem of lichtbron in de stal.

Ernst en verloop wisselen erg
De pootproblemen, die sinds half 2016 worden waargenomen bij witte kippen, kenmerken zich door verwonding aan het geschubde deel van de poten en de tenen. De verwondingen worden met name waargenomen aan het begin van de productie. De ernst van de verschijnselen en het verloop ervan wisselen erg. In sommige koppels is slechts sprake van lichte aantasting van de huid, in andere koppels zijn de tenen ernstig aangetast en loopt de uitval sterk op. De productie van de koppels lijdt niet onder de pootproblemen.

Enkele behandelingen effectief
Met enkele van vele behandelingen die bij pluimveehouders zijn ingezet om de pootproblemen op te lossen, werd (soms) een positief resultaten behaald. De behandelingen dimmen van het licht, overschakelen naar rood licht, melkpoeder verstrekken, zink toedienen en choline toedienen, hadden in de helft of meer van de gevallen een positief effect op het pootprobleem.

GD startte in juni 2017 een pilotstudie om inzicht te krijgen in de oorzaak en omvang van de afwijkingen aan de poten van eierleggende leghennen. In het kader van de pilot konden aangetaste dieren gratis via de eigen dierenarts voor sectie worden ingezonden in combinatie met het invullen van een vragenlijst. Ook werden een aantal koppels waarin de problemen zich voordeden, gevolgd. In totaal waren er 40 inzendingen voor pootproblemen en werden 52 enquêtes ingevuld.

Lichtmanagement in kippenstallen
GD werkt nu aan een voorstel voor vervolgonderzoek dat zich richt op het lichtmanagement in kippenstallen. Daarnaast gaat GD met Universiteit Utrecht en Wageningen UR bespreken of er meer fundamentele oorzaken kunnen zijn van het ontstaan van de pootproblematiek.

De werkgroep van vertegenwoordigers van mengvoerbedrijven, opfokorganisaties, eierhandel en dierenartsen, die in het leven was geroepen om de problematiek op te lossen, blijft bestaan. De werkgroep, die is uitgebreid met 2 vertegenwoordigers van LTO/NOP en NVP, ontvangt graag informatie over nieuwe gevallen en over ervaringen (positieve en negatieve) met genomen maatregelen ter bestrijding van de pootproblematiek. Met name over erv

 
 

Inloggen op de ledenportal