Pluimveeweb: EU stemt in 2019 over toelating insectenmeel in pluimveevoer

14-08-2018

De Europese Commissie stemt naar verwachting in de loop van volgend jaar over de toelating van insectenmeel en mogelijk zelfs over varkensmeel in pluimveevoeders.

De Europese Commissie stemt naar verwachting in de loop van volgend jaar over de toelating van insectenmeel en mogelijk zelfs over varkensmeel in pluimveevoeders.

Dat zegt Europarlementariër Jan Huitema van de VVD. Sinds de BSE-crisis in de jaren ’90 is het verboden diermeel te gebruiken in veevoeders. Maar momenteel wordt er door de Europese veevoerindustrie sterk gelobbyd voor toelating van varkens- en insectenmeel in pluimveevoeders. 

Of varkens- en insectenmeel vanaf volgend jaar weer toegelaten worden in pluimveevoer durft Huitema niet te voorspellen. „De experts uit de EU lidstaten bepalen of het wordt toegelaten. Het is nu nog gissen of het er door komt.”

‘Veel emotie’
Huitema is naar eigen zeggen al vier jaar bezig met de terugkeer van diermeel in het veevoer. „In juli vorig jaar is het gebruik van vismeel in het veevoer, na een stemming, goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat is gunstig.”

„Het gebruik van diermeel van runderen in pluimvee- of varkensvoer gaat de Europese Commissie niet goedkeuren. Dat ligt na de BSE-crisis of gekkekoeienziekte, waar in Groot-Brittannië in de jaren ’90 tien mensen aan overleden, te gevoelig.”

“Door de BSE-crisis is met veel emotie het gebruik van al het dier-, vis- en insectenmeel in veevoer resoluut verboden. Nu zet ik me ervoor in om het gebruik van insectenmeel en meel van niet-herkauwers toe te laten omdat hiervoor geen gevaar bestaat voor BSE.”

Kannibalisme
Huitema verwacht dan ook dat varkensmeel binnen afzienbare tijd in pluimveevoer gebruikt mag worden en pluimveemeel in varkensvoer. „Hopelijk komt het er volgend jaar doorheen.” Mocht het volgend jaar niet lukken, dan verwacht Huitema dat het binnen afzienbare tijd goedgekeurd wordt. 

Het gebruik van pluimveemeel in pluimveevoeders gaat de Europese Commissie echter niet goedkeuren. „De Europese Commissie is tegen kannibalisme, omdat er daardoor mogelijk ziekteoverdracht kan plaatsvinden.”

Goede eiwitbron
Voor de terugkeer van diermeel in pluimvee- en varkensvoer zijn volgens Huitema meerdere argumenten. „Diermeel is een goede eiwitbron. Daarnaast wil de EU meer zelfvoorzienend worden in eiwitproductie zodat de EU minder afhankelijk wordt van soja-import uit Brazilië en andere landen. Tenslotte past het ook in de circulaire economie die de EU voor ogen heeft door diermeel het te gebruiken in veevoeders.”

De terugkeer zal wel gepaard gaan met strikte voorwaarden. „Varkensmeel mag alleen gebruikt worden in pluimveevoer en pluimveemeel alleen in varkensvoer. Dat moet gecontroleerd kunnen worden voor monstername. Volgens vertegenwoordiger van de Fefac (de belangenvereniging voor Europese veevoerfabrikanten) is dit geen probleem.”

Insectenmeel
Momenteel mogen er wel levende insecten in pluimveevoer gebruikt worden maar geen insectenmeel. „Wetgeving staat dit nu nog in de weg. Insecten vallen nu onder de categorie landbouwhuisdieren. Daardoor mag meel van insecten niet verwerkt worden in veevoer. Bovendien moet het verwerken van insecten in pluimveevoer voldoen aan de Europese slachtrichtlijn. In het verleden is daar waarschijnlijk niet goed over nagedacht omdat men toen niet kon bevroeden dat men insectenmeel in het veevoer zou gaan gebruiken.”

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal