Boerderij: Europese Commissie hernieuwt regels vogelgriep

20-08-2018

De Europese Commissie heeft de regels ter preventie van vogelgriep hernieuwd.

Vorig jaar kwam de Commissie met een tijdelijke variant van deze preventieve maatregelen, na een advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa. Die gaf aan dat bioveiligheidsmaatregelen het belangrijkste instrument zijn om overdracht van hoogpathogene vogelgriepvirussen van wilde vogels naar pluimveebedrijven te voorkomen, en dat deze versterkt moeten worden in hoog-risicoperioden.

Risicobeperkende maatregelen
Europese lidstaten moeten volgens de regeling bepaalde risicobeperkende maatregelen nemen in hoog-risicogebieden die zij zelf aanwijzen in hun land, afhankelijk van actuele risico’s (zoals aantreffen van het virus bij wilde vogels of op pluimveebedrijven of bij hobbyvogels, of de kans op herhaling hiervan).

gaat onder andere om het verbieden van buitenloop van pluimvee, het bij elkaar houden van eenden en ganzen met andere pluimveesoorten, en het gebruik van watervoorzieningen voor pluimvee in open lucht; tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Ophokplicht
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat dit in de praktijk niet anders is dan wat Nederland de afgelopen jaren al gedaan heeft. In 2017 werd bijvoorbeeld preventief een ophokplicht ingesteld bij de vondst van met hoogpathogeen vogelgriepvirus besmette wilde vogels. Het ministerie kan nog steeds een eigen risicobeoordeling maken (van de risico’s en risicogebieden), en die kan van jaar tot jaar verschillen, geeft het ministerie van landbouw aan.

 
 

Inloggen op de ledenportal