Pluimveeweb: Belgiƫ past entadvies NCD niet aan

27-08-2018

maandag 27 augustus 2018

België past in tegenstelling tot Nederland haar entadvies tegen Newcastle Disease (NCD) niet aan. In Nederland adviseren pluimveedierenartsen vleeskuikens, opfokleg- en opfokvleeskuikenouderdieren in de eerste drie levensweken twee keer tegen NCD te enten in plaats van één keer zodat de dieren eerder beschermd zijn tegen het virus. Maar in België vindt men één keer enten voldoende.

Nederlandse pluimveedierenartsen adviseren sinds juli dus twee keer te enten tegen NCD. „Het entadvies in België is, na het uitbreken van de ziekte van Newcastle, niet aangepast”, zegt woordvoerster Dorine Van Geert van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Belgische NVWA.

„De pluimveesector wordt via de pluimveedierenartsen, gewezen op het belang van het tijdig en correct toedienen van de vaccins tegen de ziekte van NCD. Zo is het belangrijk dat de vaccins op de juiste temperatuur worden bewaard en dat de instructies op de bijsluiters (gebruik van schoon niet-gechloreerd water bij het samenstellen en klaar maken van levend vaccin, gebruik van schoon materiaal dat vrij is van desinfectantia en/of antiseptica hij het toedienen van het vaccin, het vaccin in de juiste hoeveelheid water oplossen evenals er voor zorgen dat het opgeloste vaccin binnen de juiste tijdspanne wordt opgenomen door het pluimvee,…) worden opgevolgd”, vertelt Van Geert.

92 procent bescherming

„Het huidige paramyxovirus dat in België circuleert, is gekarakteriseerd als een genotype VIIi AMPV-1 virus. Wetenschappelijk onderzoek (Wajid et al, 2018) wees uit dat vaccinatie met vaccins die de LaSota-stam bevatten normaal 92 procent bescherming (tegen ziekte en mortaliteit) bieden bij besmetting met het genotype VIIi. Wij gaan er dan ook van uit dat wanneer de vaccins die nu op de Belgische markt zijn, goed toegepast worden, zij voldoende bescherming bieden tegen dit nieuwe genotype”, laat de woordvoerster weten.

„Er is in België een wetenschappelijk onderzoek lopende waarin de bescherming van gevaccineerde vleeskuikens en leghennen wordt getest na besmetting met deze nieuwe variant van het paramyxovirus. Het is nog wachten op de resultaten van dit onderzoek.”

Binnenbrengen hobbypluimvee

„Het epidemiologisch onderzoek naar de oorzaak van de besmettingen op de drie professionele pluimveebedrijven loopt nog. Op één pluimveebedrijf (pluimveehandelaar) is de oorzaak waarschijnlijk het binnenbrengen van hobbypluimvee dat niet of onvoldoende gevaccineerd was”, zegt Van Geert. 

„Volgens de bijsluiters van de geregistreerde vaccins zorgt de immunisatie enkel voor een vermindering van de mortaliteit en klinische symptomen. Virusvermenigvuldiging en verspreiding is dus niet uitgesloten.”

Vaccinatie onjuist uitgevoerd

„Op de twee andere pluimveebedrijven wordt rekening gehouden met het feit dat de vaccinatie mogelijk niet tijdig of niet correct werd uitgevoerd, dat er mogelijk een  insleep van het virus is gebeurd door de vangploegen bij het verplaatsen van de kippen of door het niet steeds respecteren van de wettelijke bioveiligheidsvoorschriften. Dit wordt nog verder onderzocht.”

„Op dit ogenblik wordt er in België gewerkt aan een nieuwe wetgeving in verband met de bestrijding en de vaccinatie tegen NCD. Hierbij zal zeker nagegaan worden of er eventueel wijzigingen moeten aangebracht worden aan het huidige vaccinatieschema en of er bijkomende bloedonderzoeken moeten worden opgelegd om na te gaan of het pluimvee over voldoende immuniteit beschikt.”

„Door de tijdelijke maatregelen bij hobbypluimvee is inmiddels ook het aantal bevestigde gevallen bij hobbypluimvee sterk verminderd, en is hierdoor ook het risico voor de professionele sector sterk verminderd. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen de maatregelen voor hobbypluimvee verfijnd/versoepeld worden”, zegt de woordvoerster.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal