Pluimveeweb: Hoogpathogene vogelgriepvirus nog in Nederland aanwezig

05-09-2018

Blaricum, woensdag 5 september 2018

Aangezien het vogeltrekseizoen nog op gang moet komen, ligt het voor de hand dat met de vondst van deze besmette wilde eend met hoogpathogene vogelgriep bij het Eemmeer bij Blaricum (NH) de conclusie kan worden getrokken dat het virus nog in Nederland aanwezig is.

Dat meldt Avined in een update. Professor Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht beaamt die conclusie. „De vondst van hoogpathogene vogelgriep bij een wilde eend lijkt vooralsnog een toevalsbevinding in monsters die zijn ingestuurd in verband met botulisme. Het geeft wel aan, maar eigenlijk is dat hetzelfde als vorig jaar, dat het virus in staat is te overzomeren in Europa. De volledige genetische analyse van het virus moet hier definitief uitsluitsel over geven.”

„De wilde eend is een vogel die het hele jaar door in Nederland verblijft. Mogelijk is het H5N6 virus dus in de wilde vogel populatie in Nederland aanwezig gebleven gedurende de zomer”, zegt Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research (WVBR). WVBR doet daarom nog vervolg onderzoek naar de herkomst en verwantschap van het H5N6 virus.

Bij de wilde eend die dood werd gevonden in het Eemmeer bij Blaricum – een randmeer tussen de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland – is woensdag 29 augustus hoogpathogene H5N6 vogelgriep vastgesteld. Dit virus is hetzelfde type dat vorig jaar in Nederland ook bij wilde vogels is gevonden en op pluimveebedrijven in Oldekerk en Kamperveen.

Laagpathogene H5N3 vogelgriep

In het Eemmeer zijn op enige afstand van elkaar meer dode eenden gevonden. Bij één eend is laagpathogene H5N3 vogelgriep gevonden. Het is niet bekend waaraan de dieren zijn doodgegaan. Gezien de warme zomer is het ook aannemelijk dat botulisme de doodsoorzaak kan zijn, maar daarover is geen informatie bekend.

„Omdat het vogeltrekseizoen nog op gang moet komen, ligt het voor de hand dat met de vondst van deze besmette eend met HPAI de conclusie kan worden getrokken dat het virus nog in Nederland aanwezig is. Besmettingen bij wilde vogels hebben geen directe consequenties voor de commerciële pluimveehouderij. Maar dit bericht is wel een opwarmer om zowel in de bedrijfsvoering als bij het bezoeken van pluimveebedrijven de hygiëne goed in acht te nemen”, meldt Avined in een update

Hoogpathogene vogelgriep in Duitsland

In Duitsland is het afgelopen weekend in Wismar (deelstaat Mecklenburg-Vorpommern), tegen de Oostzee aan, bij een hobbyhouder bij éé’n eend HPAI H5N6 vastgesteld. Alle 100 eenden en 30 kippen van de houder zijn geruimd. De deelstaatregering heeft geen beperkingsgebied en toezichtsgebied voor aviaire influenza van 3 en 10 km rond het bedrijf ingesteld vanwege de geïsoleerde ligging van het bedrijf.

„Het ligt niet voor de hand dat er een verband is tussen beide besmettingen en dat het op toeval berust dat deze in het zelfde weekend bekend worden”, schrijft Avined.

Tekst:Tom Schotman & Avined

 
 

Inloggen op de ledenportal