Boerderij: NVWA: geen plastic om voerbalen voor pluimvee

10-09-2018
De NVWA ziet vaker dat voer wordt aangeboden waar het plastic nog (deels) omheen zit.

Dieren voerbalen met plastic aanbieden is niet toegestaan. Dit schrijft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in een vakbericht. Inspecteurs van de NVWA komen – vooral bij pluimveehouders – steeds vaker tegen dat voerbalen waar het plastic nog (deels) omheen zit, worden aangeboden aan dieren. Dit mag niet.

Besef dat plastic een schadelijk materiaal is

“De veehouder doet dit vaak om het voer zo langer schoon te houden. Misschien een begrijpelijke keuze, maar beseft moet worden dat plastic een schadelijk materiaal is”, aldus de NVWA. Het aanbieden van diervoeder inclusief de plastic verpakking aan dieren is daarom niet toegestaan. Ook omdat er een risico is dat het materiaal of stoffen daaruit na opname door het dier terecht komt in de voedselketen.

Lucerne verstrekken in een net mag wel, maar een baaltje ingepakt in plastic is verboden.

Handhaving en hercontrole

Wanneer een NVWA-inspecteur plastic om voerbalen aantreft die toegankelijk zijn voor dieren, treedt hij handhavend op en wijst de veehouder op de gevaren ervan voor mens en dier. Later volgt een hercontrole om vast te stellen dat het plastic uit de stal is gehaald. De NVWA heeft dit jaar 2 pluimveehouders een schriftelijke waarschuwing gegeven wegens het aanbieden van plastic omhulde lucernebalen.

Regelgeving

Veehouders moeten voldoen aan EG-Verordening 183/2005. Hierin staan voorschriften voor diervoederhygiëne. In bijlage III van deze verordening staat dat bij voedersystemen en installaties het gevaar van verontreiniging van voeder tot een minimum moet worden beperkt. Plastic om voerbalen beperkt de verontreiniging wel, maar het is niet de bedoeling dat de dieren dit plastic ook kunnen opeten, aldus de NWVA.
Daarnaast moeten veehouders voldoen aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Hierin staan onder andere de regels voor de gezondheid en het welzijn van dieren.

Gezondheid dier en mens

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in maart van dit jaar in een uitspraak geoordeeld dat de dieren door de aanwezigheid van plastic bij hun voer, gelet op het gezondheidsrisico dat hiervan uitgaat, worden benadeeld in hun gezondheid en welzijn. Pluimvee pikt aan het plastic rond voerbalen en krijgt dan in meer of mindere mate ongewenste materialen binnen, waarvan ze negatieve gevolgen ondervinden.

Afhankelijk van de stoffen in het plastic kan dit ook risico’s voor mensen met zich meebrengen. Producten van dieren komen immers terecht in de menselijke voedselketen. Plastic kan bijvoorbeeld dioxines, PCB’s (polychloorbifenyl) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevatten, wat zich na opname ophoopt in het vet van een dier. Zo kan dit tot een onveilige situatie voor mensen leiden.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal