Boerderij: Frankrijk vreest overschot bio-eieren

17-09-2018

Omschakeling naar biologisch dreigt harder te gaan dan de vraag naar eieren in deze sector.

De omschakeling van kooihuisvesting naar scharrel en biologische houderij dreigt in Frankrijk harder te gaan dan dat de vraag naar eieren uit die houderijsystemen stijgt.

Synalaf, de organisatie voor de kippen- en eierindustrie, waarschuwt dat er een overschot aan eieren dreigt te ontstaan. Met gevolgen voor de boeren die net fors geïnvesteerd hebben in nieuwe productiemethodes. In de eerste helft van dit jaar zijn in Frankrijk 7% meer biologische eieren geproduceerd dan in dezelfde periode in 2017.

‘’Het lijkt er op dat de Franse markt de grote toename van de productie van biologische eieren niet kan absorberen. Dat dreigt te leiden tot overproductie met als direct gevolg een belangrijk waardeverlies voor de hele sector in ons land”, schrijft Synalaf.

De organisatie berekende dat alleen al het komende 1,5 jaar in Frankrijk 18 pluimveebedrijven met 24.000 leghennen of meer worden gebouwd of op biologisch gaan overstappen. Dat is mogelijk omdat de Europese regelgeving geen maximum stelt aan het aantal dieren op een biologisch bedrijf.

Dergelijke grootschalige kippenhouderijen passen niet bij het beeld dat de Franse consument heeft van de biologische landbouw
Synalaf denkt dat de Fransen het voorbeeld van Italië willen volgen waar veel producenten van bio-eieren zijn met 30.000 tot 40.0000 kippen. De organisatie vindt dat geen goede ontwikkeling:

‘’Dat is niet alleen zorgelijk vanwege de extra productie, maar ook omdat dergelijke grootschalige kippenhouderijen niet écht passen bij het beeld dat de consument heeft van de biologische landbouw. Bovendien drukken die grote bedrijven de kleine eierboeren uit de markt, terwijl die juist het imago voor de sector op peil houden.”

Protesten in Bretagne
De consument zelf lijkt er net zo over te denken, want juist deze weken wordt in twee streken van Bretagne flink geprotesteerd tegen plannen voor dat soort grootschalige pluimveebedrijven. Omwonenden vrezen voor geluids- en stofoverlast of ‘overwaaiende’ ziekten. Ze hebben daarom bezwaar aangetekend bij de regionale autoriteiten.

In de eerste helft van dit jaar zijn in Frankrijk weer 7% meer biologische eieren geproduceerd dan in dezelfde periode in 2017. De komende tijd kan die groei verder versnellen omdat veel eierproducenten bezig zijn met de overschakeling van kooien naar biologisch

Vraag naar bio neemt jaarlijks 15% toe
De Franse eierindustrie schakelt massaal over op biologisch of in elk geval scharrel. Dit gebeurt onder druk van de grote supermarkten. Carrefour, Auchan, LeClerc en andere hebben vorig jaar al aangekondigd dat ze binnen niet al te lang tijd geen eieren meer zullen verkopen uit kooisystemen. Ook al zijn dat geen legbatterijen meer.

De meeste supermarkten geven hun leveranciers wel een jaar of 5 de tijd om om te schakelen. Maar pluimveehouders hebben die tijd ook hard nodig om plannen op te stellen, vergunningen aan te vragen en hun bedrijven om te bouwen.

Fransen pleiten steeds meer voor een maximum aantal dieren op biologische eierbedrijven, Synalaf denkt aan een plafond van 6.000
Maar toch gaat het allemaal te hard, vreest Synalaf. De vraag naar biologische eieren neemt weliswaar met zo’n 15% per jaar toe. Maar de productie dreigt, zeker met al die grote kippenhouderijen, nog veel sneller gaan groeien.

De Fransen pleiten er daarom steeds meer voor om op Europese niveau eisen te stellen aan het maximum aantal dieren op eierbedrijven die zich biologisch willen noemen. Synalaf zelf denkt daarbij aan zo’n 6.000 dieren, maar heeft die suggestie nog niet bij haar leden getoetst.

 
 

Inloggen op de ledenportal