Pluimveeweb: 'Zet middelen tegen vogelmijt terughoudend in'

20-09-2018

Pluimveehouders moeten middelen tegen vogelmijten terughoudend inzetten. De effectiviteit van middelen is het grootst als er voldoende preventieve maatregelen worden genomen, als er met regelmaat en op vaste plaatsen wordt gemeten, als men zich houdt aan de voorschriften van de fabrikant van de middelen en als na behandeling het effect ervan wordt gemeten.
 
Pluimveehouders moeten middelen tegen vogelmijten terughoudend inzetten. De effectiviteit van middelen is het grootst als er voldoende preventieve maatregelen worden genomen, als er met regelmaat en op vaste plaatsen wordt gemeten, als men zich houdt aan de voorschriften van de fabrikant van de middelen en als na behandeling het effect ervan wordt gemeten.

Dat kwam eerder deze maand na voren tijdens de derde bijeenkomsten voor de 19 deelnemende pluimveehouders en hun erfbetreders, van het IPM (geïntegreerde plaagdier beheersing) vogelmijt project, meldt de projectgroep in een persbericht. Tijdens deze middag stond het gebruik van middelen centraal. In eerdere bijeenkomsten waren preventie en monitoring uitgebreid aan de orde geweest.

„Ook bleek tijdens de bijeenkomst dat resistentie een probleem kan zijn en dat bij inzet van middelen rotatie belangrijk is. Deze stappen zijn de voornaamste stappen van IPM: geïntegreerde plaagdier beheersing”, zegt projectleider Jan Workamp van het Poultry Expertise Centre. 

Complexe regelgeving
Wat betreft de mogelijke inzet van middelen werd eens te meer duidelijk dat de huidige regelgeving zeer complex en star is en lastig te achterhalen valt of behandeling met een middel toegestaan is, in combinatie met de toepassing. Zo mogen zepen worden toegepast als reinigingsmiddel, maar zijn ze niet toegestaan als bestrijdingsmiddel tegen vogelmijt. Bij de biologische bedrijven is de keuze bovendien nog beperkter dan bij de andere legbedrijven.

Er werd open gediscussieerd over opgedane ervaringen met IPM. Zoals over de op het eigen bedrijf genomen preventieve maatregelen, over de ervaring met meten, over het toepassen van behandelingen en het creëren van draagvlak voor de toepassing van IPM bij gezinsleden en personeel.

Meer middelen nodig
„Gezien het beperkte aantal toegestane middelen is verbreding van het aantal middelen noodzakelijk, bij voorkeur van niet-synthetische middelen, die veilig zijn voor mens, dier en milieu. Binnen IPM is toepassing van niet-synthetische middelen immers de eerste stap die uitgevoerd wordt als uit meting blijkt dat een drempelwaarde is overschreden”, vertelt Workamp. 

 
 

Inloggen op de ledenportal