Boerderij: ‘NVWA schetst onjuist en onvolledig beeld’

20-09-2018
De NVWA heeft de gegevens van pluimveeslachterijen met naam en toenaam online gepubliceerd. Het betreft de naleefmonitor pluimveeslachthuizen, waarin duidelijk wordt hoe individuele bedrijven presteren op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn.

“We hebben er geen problemen mee dat de resultaten openbaar worden gemaakt. Wij hebben niets te verbergen. Ik stoor me wel aan het feit dat de gegevens niet correct zijn en een onvolledig beeld schetsen”, zo laat Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat weten.

Verbeterpunten op gebied van hygiënisch werken

Uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen blijkt dat grote pluimveeslachterijen de regels voor dierenwelzijn steeds beter naleven. NVWA ziet op het gebied van hygiënisch werken nog wel verbeterpunten. Oplaat: “Over de gehele linie bezien wordt een positief beeld geschetst. Toch zijn de resultaten in de naleefmonitor niet volledig. Ze zijn over het algemeen op slechts enkele bevindingen gebaseerd. Dit is bijzonder aangezien er in slachterijen altijd een NVWA-toezichthouder aanwezig is die vele honderden controles per jaar uitvoert.”

Geen onderscheid in zwaarte overtredingen

De Nepluvi-voorzitter stoort zich aan het feit dat er in de NVWA-systematiek geen onderscheid wordt gemaakt in de ‘zwaarte’ van de overtredingen. “Elke vorm van een overtreding wordt als non-conform beoordeeld in de nalevingsresultaten. Het aantal meetellende controlemomenten kan per slachterij sterk verschillen. Een enkele gevonden afwijking bij slachterij A kan een geheel ander nalevingspercentage als gevolg hebben ten opzichte van een enkele gevonden afwijking bij slachterij B.”

Hoge kosten voor toezicht

Nepluvi is volgens Oplaat continu in gesprek met NVWA om deze en andere zaken te bespreken en te verbeteren. “De kosten voor toezicht rijzen bijvoorbeeld de pan uit. Permanent NVWA-toezicht van 8 uur per dag kost een slachterij € 321.000 op jaarbasis. Voor 12 uur toezicht per dag ben je € 500.000 kwijt. Dat zijn kosten per NVWA-toezichthouder. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hierover vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.”

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal