Boerderij: Brexit raakt complete agrarische export

18-10-2018

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie heeft niet alleen effect op de handelsrelatie met de Britten; ook de export van agrarische producten naar andere landen zal er door verstoord worden.

In overleg tussen landbouwminister Carola Schouten en de Tweede Kamer bleek donderdag dat voor inspecties en controles aan de (nieuwe) grens met het Verenigd Koninkrijk zoveel extra menskracht nodig is, dat dat ten koste zal gaan van export naar andere landen. De minister doet er alles aan de gevolgen zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Handelsstromen veranderen
De bemoeilijkte export van en naar het VK zal de handelsstromen veranderen, waardoor ook effecten merkbaar kunnen zijn op voor Nederland belangrijke exportmarkten. Ook daar moeten exporteurs rekening mee houden.
Minister Schouten vertrouwt in eerste instanties op de onderhandelingen die in Brussel worden gevoerd. Ze is niet van plan om – eventueel in samenspraak met een aantal andere EU-landen – zelf gesprekken met de Britten aan te gaan. Dat speelt de Britten in de kaart, zei ze in reactie op PVV‘er Barry Madlener.

NVWA zal vaker nee moeten verkopen
Minister Schouten geeft aan dat zowel voor de veterinaire inspecties als voor de plantenziektekundige controles extra mensen worden aangesteld. Desalniettemin zei Schouten dat er rekening mee moet worden gehouden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vaker nee zal moeten verkopen bij aanvragen voor de afgifte van exportpapieren. Dat zal niet altijd kunnen op het moment dat de exporteur dat het liefst zou hebben.

We zitten eigenlijk ‘ins Blaue hinein’ te zoeken naar wat er gaat gebeuren
Hoe de uittreding van het verenigd Koninkrijk zal verlopen is nog volstrekt onduidelijk. “We zitten eigenlijk ‘ins Blaue hinein’ te zoeken naar wat er gaat gebeuren”, aldus Schouten. De minister zegt dat veel voorlichting op allerlei manieren wordt gegeven aan het bedrijfsleven, maar dat er nog steeds veel bedrijven zijn die zich niet voldoende voorbereid hebben op de mogelijke gevolgen van een brexit.

Bedrijven die rechtstreeks handelen met het VK zijn zich doorgaans wel bewust van mogelijke effecten, ook al gaan velen er nog vanuit dat er een akkoord zal komen waarbij de gevolgen beperkt blijven. “Maar op dit moment is ‘geen-akkoord’ en dus een harde brexit nog steeds een optie”, aldus Schouten.

Keuringsdierenarten vrijmaken
De minister zal op verzoek van Jaco Geurts (CDA) opnieuw in gesprek gaan met de Duitse autoriteiten om te zien of er een efficiëntere afhandeling van het transport van slachtvarkens naar Duitsland mogelijk is. Dat zou keuringsdierenartsen kunnen vrijmaken voor de exportcontroles aan de grens met het VK. Een eerdere poging om een deal te sluiten met de Duitsers is mislukt, aldus Schouten, omdat een aantal deelstaten zich niet kon scharen achter de voorwaarden.

Harde brexit kost € 4 miljard in 2019
Nederland krijgt de hardste klappen als de uittreding van het VK wordt voltrokken via de nooduitgang, zonder akkoord. Kredietverzekeraar Euler Hermes berekent dat een harde brexit alleen volgend jaar al € 4 miljard zal kosten. Binnen de EU heeft alleen Duitsland te maken met een hoger effect in euro‘s: € 8 miljard.Frankrijk en België moeten rekening houden met een extra schadepost van € 3 miljoen.

Vrije handel na Brexit mogelijk tot eind 2021 verlengd
Groot-Brittannië en de rest van de EU denken er over de daadwerkelijke start van brexit verder uit te stellen tot eind 2021. Dat zou betekenen dat het vrije verkeer van goederen en personen tot die tijd ongemoeid blijft. ‘’We hebben meer tijd nodig, veel meer tijd,” zegt EU-onderhandelaar Michel Barnier. 
Londen en Brussel hadden al afspraken over een overgangsperiode tot eind 2020, hoewel die nog niet formeel zijn goedgekeurd, maar nu ligt een verdere verlening op tafel. Dat is nodig omdat de Britten en de Europese Commissie nog steeds geen akkoord hebben bereikt over nieuwe handelsafspraken na brexit. Zo’n akkoord zou klaar moeten zijn voor een speciale Europese top op 17 november maar die is nu geschrapt. 
Het hete hangijzer blijft de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland, de enige landsgrens van Groot-Brittannië. Die is nu van beide kanten vrij te overschrijden, maar dat dreigt te veranderen als de Britten niet meer in de EU zitten en Ierland wel. Brussel heeft voorgesteld de grens open te houden en een ‘handelsgrens’ te leggen in de zee tussen het Ierse eiland en de rest van Groot-Brittannië, maar de aparte status van Noord-Ierland die daar het gevolg van is, is voor de Britten onaanvaardbaar. Daarnaast blijft echter ook de toekomstige handelsrelatie op zich een breekpunt. Premier May mikt erop dat haar land de EU-eisen en normen voor producten voorshands aanhoudt om zo handelsbelemmeringen te voorkomen, maar de EU stelt dat ze op die manier alleen de krenten uit de pap wil vissen en bijvoorbeeld niet het vrije verkeer van personen toelaat.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal