Pluimveeweb: Avined: 'Wees alert op vogelgriep'

22-11-2018

donderdag 22 november 2018

Door de warme (na)zomer in Nederland en de rest van Europa is de kans op besmetting vanuit de omgeving laag. Nu de temperaturen gaan dalen, en er opnieuw wilde vogels worden gedetecteerd die besmet zijn met vogelgriep, neemt de kans op besmetting weer toe. Daarnaast is de mutatiesnelheid van vogelgriepvirussen hoog dus alertheid is geboden.

Met het aanbreken van het vogeltrekseizoen, waarbij mogelijk HPAI besmette wilde vogels vanuit de broedgebieden in Siberië weer naar Nederland trekken, neemt de kans toe op een nieuwe introductie van het virus via trekvogels.

In de afgelopen maanden zijn in diverse landen verschillende (HPAI H5N6) virus besmettingen met vogelgriep vastgesteld in Oost Europa en Rusland. Ook in Nederland zijn in augustus besmette wilde eenden in het Eemmeer gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het virus zich lijkt te handhaven in de wilde vogelpopulaties in Europa en Nederland.

Ben kritisch op bedrijfshygiëne
Bovengenoemde argumenten maken het weer noodzakelijk om kritisch naar de bedrijfshygiëne te kijken en daar waar mogelijk aan te scherpen. Avined roept daarom pluimveehouders, erfbetreders en andere sectorgenoten op om (bedrijfs)hygiëne maatregelen nauwlettend en secuur uit te voeren. Dat is de enige effectieve manier om vogelgriepbesmettingen te weren. Daardoor kunnen ook de bestrijdingskosten laag worden gehouden.

Hiervoor zijn verschillende ondersteunende middelen beschikbaar:
•    Gebruik de hygiënescan als checklist om uw bedrijfssituatie te (her)ijken, hiervoor kunnen pluimveehouders terecht in ‘Mijn Avined’
•    informatie over het verbeteren van o.a. het ‘schone weg – vuile weg principe:
•    algemene tips om vogelgriep te weren.

Mutaties
Influenzavirussen hebben een relatief hoge mutatiesnelheid. Wetenschappers van het Pirbright Instituut in het Verenigd Koninkrijk maken zich zorgen over de mutatie van het vogelgriepvirus H9N2. Zij hebben kleine veranderingen in het hemagglutinine van het H9N2-virus gevonden waardoor het virus menselijke cellen kan binnendringen.

Het H9N2-virus veroorzaakt slechts geringe ziekte- en sterftecijfers bij pluimvee, en veroorzaakt geen ernstige ziekte bij de mens. De capaciteit van een H9N2-vogelgriepvirus om aan mensachtige receptoren te binden, doet vragen rijzen over mogelijke menselijke overdracht. Tot nu toe zijn de vogelgriepvirussen H5N1 en H5N7 het meest gerapporteerd voor menselijke infecties.


 

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal