Pluimveeweb: Vlaamse minister pleit voor verbod verrijkte kooien

23-11-2018

vrijdag 23 november 2018

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil dat een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien wordt opgenomen in het volgende regeerakkoord. Als dit voorstel er door komt, dan worden de dierenwelzijnsregels voor legkippen in Vlaanderen strenger dan in de rest van Europa. Leghennenhouders kunnen op die manier mogelijk oneerlijke concurrentie ondervinden va

Dat heeft hij gezegd bij de voorstelling van zijn beleidsbrief in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. In de beleidsbrief zelf staat niets vermeld over het voornemen van de minister.

Voorlopers
Wel wordt de voortrekkersrol van Vlaanderen binnen Europa onderstreept. „Samen met andere voorlopers (Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden) willen we nieuwe voorstellen uitwerken over dierenwelzijnsthema’s die onvoldoende aan bod komen in de Europese regelgeving of waar nood is aan verduidelijking of aanscherping”, zo staat letterlijk te lezen.

Er wordt ook niet meteen een wettelijk initiatief verwacht vanuit Europa om verrijkte kooien in de toekomst te gaan verbieden. In  Wallonië is het verbod op verrijkte kooien wel opgenomen in de nieuwe Waalse dierenwelzijnswet. Dit betekent dat de leghennenhouders die vandaag hun kippen huisvesten in verrijkte kooien er uiterlijk tegen 2028 mee moeten ophouden of moeten overschakelen op een scharrel- of vrije uitloopsysteem.

Veertig procent op verrijkte kooi
Vlaanderen heeft 198 leghennenbedrijven waarvan 51 bedrijven kippen houden in verrijkte kooien. In totaal gaat het om net geen 39 procent van alle leghennenstallen. Daarmee is dit houderijsysteem het tweede meest populaire na scharrelstallen (51%). Uit onderzoek blijkt dat aan alle systemen zowel voor- als nadelen verbonden zijn, zowel op vlak van dierenwelzijn, diergezondheid, arbeidsomstandigheden als op vlak van emissies.

Vanaf 2021 is verrijkte kooihuisvesting in Nederland verboden,  koloniehuisvesting blijft wel toegelaten.

Tekst:Monique van Loon / Vilt.be

 
 

Inloggen op de ledenportal