Boerderij: EU-subsidie voor Belgisch onderzoek vogelmijt

04-12-2018

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in het Belgische Geel gaat leiding geven aan het Interreg-project MiteControle naar de bestrijding van vogelmijt bij pluimvee.

Het proefbedrijf werkt hierbij samen met 8 internationale partners in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dit maakte het dinsdag 4 december bekend. Het project is eind oktober gestart en duurt tot in april 2022. De kosten bedragen € 2,67 miljoen, waarvan het Europese programma Interreg 60% subsidieert.

Overlast parasiet beheersbaar houden
Het onderzoek gaat niet om het vinden van het ultieme middel tegen bloedluis/rode vogelmijt. Wel is het gericht op effectieve bestrijdingsstrategieën om de overlast door de parasiet op pluimveebedrijven beheersbaar te houden. Dit door het toepassen van duurzame geïntegreerde pestbestrijding (Integrated Pest Management, IPM).

Het doel is het ontwikkelen en demonstreren van een innovatieve automatische monitoring die pluimveehouders waarschuwt via een vroege detectie wanneer een behandeling tegen rode vogelmijt nodig is.

Van laboratoria via proefbedrijf naar praktijkbedrijven
De komende 4 jaar zal eerst in de laboratoria worden gezocht naar de beste combinatiestrategieën. Die worden vervolgens in de stallen op het proefbedrijf getest. Daarvoor heeft het een budget van € 900.000. In maart 2020 worden de eerste resultaten verwacht. In de laatste fase van het onderzoek worden de succesvolle strategieën getest op 12 pluimveebedrijven in Vlaanderen, Frankrijk en Groot-Brittannië.
Lees verder onder de foto

Wageningen UR is zijdelings bij dit onderzoeksproject betrokken als partner met een adviserende rol. Ook de landbouwministeries van Vlaanderen en Nederland en de landbouworganisaties (Landsbond en LTO) zijn partners.

WUR startte eerder dit jaar zelf een onderzoeksproject om IPM te introduceren en toe te passen in de praktijk. In dit project gaan 20 pluimveehouders samen met hun begeleiders/adviseurs gedurende anderhalf jaar de stappen van IPM voor vogelmijt uitvoeren. Zij krijgen alle mogelijke informatie over vogelmijt en het beheersen ervan aangereikt om het op het eigen bedrijf toe te passen. De andere 10 deelnemende pluimveehouders fungeren als controle bedrijf.

Vogelmijt is bedreiging voor pluimveesector
Rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae) is een wereldwijde bedreiging voor de pluimveesector. Naar schatting 90% van de kippenbedrijven in Noordwest-Europa zijn besmet. De parasieten zuigen ’s nachts bloed uit de kippen met bloedarmoede, verminderde productie en soms de dood tot gevolg. De pluimveesector lijdt hierdoor meer dan € 100 miljoen verlies per jaar.

Bloedluisbestrijding veroorzaakte vorig jaar de fipronil-crisis door het gebruik van een niet toegelaten middel.

 
 

Inloggen op de ledenportal