Boerderij: NVP: zorgen over omschakeling naar 1 ster BLK-eieren

14-12-2018
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP) maakt zich zorgen over de omschakeling van Nederlandse supermarkten van scharreleieren naar eieren met 1 ster Beter Leven keurmerk (BLK).

Hierdoor kan het overgrote deel van de Nederlandse leghennenhouders geen tafeleieren meer leveren voor de Nederlandse consument. Scharrelkippenhouders die overschakelen naar 1 ster BLK moeten daarvoor investeren in een overdekte uitloop. Door die omschakeling stijgt de kostprijs met 0,4 cent per ei, zo heeft Wageningen UR uitgerekend op verzoek van de NVP. Contracten dekken die meerkosten amper, aldus de NVP.

Geen scharreleieren meer in assortiment Jumbo en AH

In 2018 hebben Jumbo en Albert Heijn besloten geen scharreleieren meer in hun assortiment te gaan voeren. Plus verkocht al een aantal jaren alleen nog eieren van kippen met minimaal 2 sterren BLK. Sinds enkele weken vragen eierhandelaren met name scharrelkippenhouders, maar ook pluimveehouders met vrije uitloop, om om te schakelen naar 1 ster BLK.

Snelle omschakelingen onwenselijk

De NVP vindt de snelle omschakelingen die elkaar opvolgen onwenselijk voor een toekomstbestendige verduurzaming van de eiersector en roept ketenpartijen op hierover open en eerlijk in overleg te treden. Ontwikkelingen moeten rekening houden met de investeringscyclus van een bedrijf en de investeringen moeten kunnen worden terugverdiend. En daar schort het aan, de contractvoorwaarden voor 1 ster BLK zijn onvoldoende om de benodigde investeringen terug te verdienen.

Een overdekte uitloop is een van de eisen van 1 ster BLK.

Boertje pesten

Volgens de NVP worden aan de uitvoering van de regels voor het Beter Leven-keurmerk eisen gesteld die suboptimaal zijn voor het dierenwelzijn en de diergezondheid. Als voorbeeld noemt de vakbond dat het stalklimaat kan verslechteren als een overdekte stal wordt aangebouwd aan een scharrelstal.

Een pluimveehouder controleert iedere dag meermaals hoe het met zijn dieren gaat. Zij vertegenwoordigen immers zijn broodwinning

Bij het opstellen van de regels voor BLK, een initiatief van de Dierenbescherming, zijn geen pluimveehouders betrokken. Die regels worden door leghennenhouders vaak ervaren als ‘boertje pesten’. De NVP noemt het ‘onzinnig’ te eisen dat pluimveehouders dagelijks door de stal lopen om handmatig graan te strooien. Met als argument dat ze dan dagelijks hun kippen zien. “Dat is natuurlijk onzin. Een pluimveehouder controleert iedere dag meermaals hoe het met zijn dieren gaat. Zij vertegenwoordigen immers zijn broodwinning. Gezond pluimvee is de basis voor plezierig werken en een rendabele bedrijfsvoering”, aldus de NVP.

De vakbond vindt dat ‘boertje pesten’ moet worden voorkomen en ziet graag dat de primaire sector vertegenwoordigd wordt in het bestuur van Stichting Beter Leven Keurmerk, zodat de voorwaarden van het keurmerk goed afgestemd worden met pluimveehouders, vakmensen die dagelijks de dieren verzorgen en hun bedrijf runnen.

Eerlijk inkomen

Dat de eierhandel binnen BLK is aangewezen als ketenregisseur is een weeffout, die de (inkomens)positie van de pluimveehouder in de keten mogelijk verder verzwakt, meent de NVP. “Het is zaak dat BLK zich hierover buigt samen met de sector. We moeten af van de race naar laagste prijs. Dat afnemers en BLK verdienen aan deze nieuwe trend, staat haaks op het hetgeen we als maatschappij nastreven, ook volgens het regeerakkoord”, aldus de vakbond. Een eerlijk inkomen voor pluimveehouders en beloning voor geleverde extra (verduurzamings-)inspanning, fair trade in eigen land, is wat de pluimveehoudersvakbond nastreeft. De mogelijkheden die de politiek sectoren daarvoor geeft zijn nog zeer beperkt, waardoor BLK wel een toeslag op onder meer eieren contractueel kan afspreken, maar wat voor de boeren vanwege de mededingingswet blijkbaar nog steeds niet mogelijk is.”

De NVP roept minister Schouten en de politiek op om haast te maken met mogelijkheden om Nederlandse boeren een eerlijke prijs te betalen voor alles wat zij extra doen en leveren voor verduurzaming.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal