Boerderij: Nog steeds eierbedrijven op slot vanwege fipronil

02-01-2019
Aan het eind van het vorig jaar hadden nog steeds tientallen pluimveebedrijven te maken met een (gedeeltelijke) blokkade in verband met een fipronil-besmetting.

Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten (landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de afwikkeling van de fipronil-affaire.

Aantal geblokkeerde bedrijven

In totaal zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 363 bedrijven met 808 stallen geblokkeerd vanwege een (mogelijke) fipronil-besmetting. Daarvan waren vlak voor kerst nog 8 bedrijven volledig geblokkeerd. 29 bedrijven waren nog gedeeltelijk geblokkeerd. Van de 808 stallen zijn 19 stallen nog volledig geblokkeerd en 45 gedeeltelijk, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ondertussen maatregelen genomen om te zorgen dat vergelijkbare signalen als de eerste meldingen over fipronil in de toekomst sneller bij de specialisten terechtkomen, waardoor die ook eerder beoordeeld en afgehandeld kunnen worden. Daarnaast zijn ook in de sector maatregelen genomen om signalen snel op te pikken. Door aanscherping van de procedures kan de NVWA relevante informatie eerder delen, ook met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Tegelijk is de samenwerking tussen de opsporingstak van de NVWA met de toezichthouders verbeterd.

Als er incidenten zijn kan de NVWA informatie over individuele bedrijven delen met brancheorganisaties zodat deze een rol kunnen spelen bij het treffen van maatregelen, zoals het terughalen van producten.

Nog geen besluit over toekomst eier-autoriteit

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren. De Commissie Sorgdrager heeft naar aanleiding van de fipronil-crisis geadviseerd de NCAE onder te brengen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NCAE is nu nog ondergebracht bij het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ).

De NCAE heeft taken die voortvloeien uit publieke wetgeving. De autoriteit heeft geen taken in opdracht van het bedrijfsleven. De eierbranche vindt dat de NCAE niet bij de NVWA moet worden ondergeschoven. De huidige coalitiepartijen CDA, VVD en D66 riepen het kabinet op het COKZ, waaronder de NCAE ressorteert, in stand te houden. Ook het eierbedrijfsleven wil de NCAE in stand houden. Hoe het kabinet met die motie omgaat, dan wel of het advies van de Commissie Sorgdrager wordt opgevolgd zullen de ministers Schouten en Bruins later aan de Kamer laten weten, schrijven ze in antwoord op Kamervragen aan het parlement.

De controle in de eierketen ligt voor het grootste deel bij de NCAE. Alleen de controles in de detailhandel worden door de NVWA uitgevoerd. Daarnaast voert de NVWA een aantal programma’s uit: Nationaal Controle Programma Salmonella en het Nationaal Plan Residuen. De NCAE werkt onder regie van de de NVWA.

De ministers zeggen dat de omvang en structuur van de legpluimveehouderij niet de oorzaak is van de fipronil-crisis.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal