Pluimveeweb: Onderzoek belangenbehartigers al 1400 keer ingevuld

24-01-2019
Het onderzoek naar de belangenbehartigers wordt enthousiast ingevuld door boeren en tuinders. Inmiddels hebben al ruim 1400 agrarische ondernemers dat gedaan. Omdat Agrio en marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy zoveel mogelijk meningen willen ontvangen, roepen ze zoveel mogelijk boeren en tuinders op om deel te nemen aan dit kort en onafhankelijk onderzoek.

Zowel agrarische ondernemers die lid zijn van een belangenorganisatie als degenen die geen lid (meer) zijn kunnen deelnemen. Waar zouden belangenorganisaties zich op moeten richten? Hoe worden ze gewaardeerd? Wat vindt u van de bestuurders? Moeten ze iets veranderen en zo ja wat dan? Op dit soort vragen gaat het onderzoek antwoord geven.

De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in artikelen in de vakbladen en websites van Agrio. Heeft u nog niet meegewerkt aan dit kort online onderzoek (duur 5 minuten)? Doe dat dan nu: NAAR ONDERZOEK.

U kunt deze pagina ook doormailen naar uw collegae boeren en tuinders. Hoe hoger de respons, hoe beter!

 
Tekst: Robert Ellenkamp
 
 

Inloggen op de ledenportal