Boerderij: Efsa adviseert aanscherping salmonella-norm

20-02-2019

De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa adviseert de Europese Commissie om de norm voor het voorkomen van salmonella in leghennenkoppels aan te scherpen.

Nu geldt er voor lidstaten een norm van 2% voor leghennen, wat wil zeggen dat in niet meer dan 2% van de koppels specifieke salmonella-types mogen voorkomen (s.E. en s.T.). De Efsa raadt aan om die te halveren tot 1%, gelijk aan de norm voor vermeerderingskoppels. Daarmee zou het aantal humane besmettingen dat te herleiden is tot legpluimvee(producten) kunnen halveren, en het totaal aantal humane besmettingen in de EU op jaarbasis met 6,2% kunnen dalen. Dit heeft Efsa becijferd in opdracht van de Europese Commissie.

De Commissie had hierom gevraagd omdat het aantal humane besmettingen na jaren van daling de laatste jaren stabiliseert. Na campylobacter is salmonella de bacterie die de meeste voedselinfecties veroorzaakt in de EU.

Andere types salmonella
De Efsa adviseert de EU verder om voor vermeerderingskoppels andere types salmonella mee te gaan nemen in de monitoring. Nu zijn de types Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar en Virchow aangifteplichtig bij vermeerderingsdieren. Efsa adviseert die laatste twee te vervangen door in ieder geval Kentucky en wellicht Heidelberg of Thompson, of dit vijfde type te laten variëren per lidstaat. De autoriteit noemt het nog het meest effectief om bij vermeerderingsdieren alle salmonella-types onder de norm te laten vallen, gezien de variatie in types tussen lidstaten en jaren.

Nederland onder EU-norm
Nederland zat in 2017 (het meest recente jaar waar cijfers over zijn) met zowel legkippen als vermeerderingsdieren onder de EU-norm. Bij ruim 1,6% van de koppels leghennen in Nederland werd in 2017 salmonella vastgesteld, nagenoeg allemaal Enteritidis.

 
 

Inloggen op de ledenportal