Boerderij: ‘Concurrentie houdt ons scherp’

25-02-2019

De procedure is streng en duurt lang. Maar nu is het zover; eierhandel R. van Zetten mag zich hofleverancier noemen. Het bedrijf bestaat 125 jaar en de vierde generatie van het familiebedrijf is aan het bewind: Roel van Zetten. Hij voorziet een flinke toename van de eierconsumptie.

Natuurlijk is Roel van Zetten trots. Zijn bedrijf, eierhandel R. van Zetten in Ommeren (Gld.), mag sinds kort het koninklijk wapen afdrukken op zijn briefpapier. Met daarbij de toevoeging: Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. “Wij blijven bescheiden, aanpassing van het briefpapier moet bijvoorbeeld nog gebeuren. Maar stiekem ben ik toch wel erg blij met dat predicaat.”

Roel van Zetten is de vierde generatie in het bedrijf dat nu 125 jaar bestaat. “Ik zie het hofleverancierschap vooral als eerbetoon aan mijn vader, grootvader en overgrootvader. Zij drieën hebben het bedrijf opgebouwd en overeind gehouden in barre tijden, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in hun lijn verdergegaan.”

Hij klopt zich niet op de borst. “Alleen maak ik niks klaar. Het personeel, op dit moment 70 mannen en vrouwen, is de belangrijkste pijler onder dit bedrijf. Schoonmaakster, eiersorteerder en exportmanager, ze zijn allemaal even belangrijk.”

De grondlegging van het bedrijf was in 1892
Het waren de kinderen van Van Zetten, de vijfde generatie dus, die voorstelden om de procedure in gang te zetten. Bijna anderhalf jaar heeft het geduurd. Alle cijfers en feiten moesten op tafel. Bijvoorbeeld, op welk moment is het bedrijf nou precies opgericht? “Onze oudste dochter is in alle regionale archieven gedoken. Opeens was daar een belangrijk puzzelstukje: in september 1892 blijkt mijn overgrootvader zich te hebben ingeschreven als commissionair/koopman van eieren in Tiel. Prachtig om zo’n document te vinden!”

Prijsdruk kan ten koste gaan van kwaliteit en innovatie

Die overgrootvader komt vaker in het gesprek ter sprake. Zijn achterkleinzoon: “Mijn overgrootvader was een doortastend man. Hij was de eerste die met het stempelen van eieren begon. In die tijd werden eieren om de 2 of 3 weken opgehaald. De oprichter van ons familiebedrijf wilde de markt voorzien van verse eieren. Ieder ei werd gestempeld met de tekst ‘Het Tiels ei is het gezondst en het best’. Heeft hij nog octrooi op aangevraagd.”

Verse eieren van topkwaliteit leveren, dat is nog steeds de drijfveer bij Van Zetten. “We kijken naar de veranderingen in de markt en spelen daar vroegtijdig op in. Dat deden de generaties voor mij en aan die visie houd ik vast. Dierenwelzijn, uitstoot van fijn stof, kleur van de eierdooier, wij willen vooroplopen. Zo houden wij aansluiting bij de bovenkant van de markt.”

Eerlijk prijsbeleid voor behoud wereldwijde toppositie eiersector
Over omzet wil hij weinig kwijt. De concurrent leest immers mee. “Laat ik het zo zeggen, wij behoren tot de top 5 van eierexporteurs in Nederland.” Zo’n 20% van de eieren wordt op eigen bedrijven geproduceerd, op 20 locaties in Nederland en Duitsland. Hij wijst op een ingelijste foto in zijn werkkamer, een luchtfoto van een pluimveebedrijf in Flevoland. De daken van 4 enorme stallen en het pakstation liggen vol met zonnepanelen. “Dat bedrijf is nu energieneutraal. Wij laten zo zien dat we de energietransitie serieus nemen.”

Het imago van eieren en pluimveevlees is sterk verbeterd. Terecht trouwens

Er is een harde concurrentie gaande in de eierhandel. Van Zetten raakt niet in paniek. “Dat houdt ons scherp.” Hij plaatst wel een kanttekening: “Prijsdruk kan ten koste gaan van kwaliteit en innovatie. Ik pleit voor een eerlijk prijsbeleid, waarbij alle schakels in de keten voldoende verdienen om te kunnen investeren in innovatie. Alleen dan behoudt onze sector zijn mondiale toppositie.”

Van Zetten is optimistisch. Eieren hadden jarenlang een twijfelachtig imago. “De cholesterolmythe leidde in de jaren negentig tot afname van de eierconsumptie, van 195 naar 175 per jaar. We zitten nu ruim boven 200 stuks per persoon. Als mijn opvolgers hier de leiding hebben, zitten we wellicht op 250. Het imago van eieren en pluimveevlees is sterk verbeterd. Terecht trouwens.”

 
 

Inloggen op de ledenportal