Boerderij: Crisisoefening eiersector laat op zich wachten

01-03-2019

Oefening moet uitwijzen of nieuw crisisdraaiboek afdoende functioneert.

NVWA, de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw en de eiersector gaan later dit jaar gezamenlijk een crisisoefening houden waarbij een nieuw eierschandaal wordt gesimuleerd. Het is nog niet duidelijk hoe die oefening er precies uit gaat zien en wanneer die plaatsvindt.

“We zijn er nog mee bezig. Ik wil niet op de muziek vooruitlopen”, zo laat Hugo Bens – voorzitter legpluimveehouderij LTO/NOP – desgevraagd weten. De samenwerkende partijen zijn momenteel bezig met het opstellen van een crisisdraaiboek. Met de crisisoefening wordt getoetst of het nieuwe draaiboek werkt.

Volgens het jaarplan 2019 van Ovoned – de brancheorganisatie voor de sector eieren en eiproducten – zou de crisisoefening begin dit jaar worden georganiseerd. Bens verwacht dat de oefening ‘binnen nu en een aantal maanden’ plaatsvindt. Bens zegt ook dat het niet de bedoeling is dat pluimveehouders hinder gaan ondervinden van deze oefening.

Het opstellen van een crisishandboek is één van de aanbevelingen uit het rapport van onderzoekscommissie Sorgdrager.

In augustus 2017 is de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek gestart naar de fipronil-affaire. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Het is ook niet duidelijk wanneer er wordt gepubliceerd, zo laat de Onderzoeksraad voor Veiligheid weten.

 
 

Inloggen op de ledenportal