Boerderij: Kamer koerst op behoud zelfstandige eiercontrole

07-03-2019

De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) moet niet onder de hoede van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) worden geschoven.

Dat is de inzet van het CDA in het debat over fipronil, dat vrijdag 8 maart wordt gehouden. CDA-Kamerlid Jaco Geurts krijgt op dat punt steun van zijn D66-collega Tjeerd de Groot en van de VVD.

Zowel de brancheorganisatie van de eierhandel Anevei als pluimveevakgroep LTO/NOP pleit voor het behoud van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE). Dit in tegenstelling tot het advies van Winnie Sorgdrager. Sorgdrager bepleitte in haar rapport over de fipronil-crisis om de NCAE bij de NVWA onder te brengen.

NVWA hanteert hogere tarieven dan NCAE
De sectororganisaties vrezen dat het de eierketen veel geld gaat kosten de NCAE-taken worden overgeheveld naar de NVWA (vanwege hogere tarieven bij die laatste). Zij zien bovendien in de fipronil-crisis geen argument om de NCAE op te heffen, omdat die daarin niets verkeerd heeft gedaan. De Tweede Kamer nam afgelopen jaar al een motie aan om de NCAE te behouden, maar het kabinet heeft daar tot nu toe nog geen besluit overgenomen.

VVD: grotere rol voor minister in uitvoering NVWA-taken
VVD‘er Arne Weverling heeft zich eerder ook kritisch getoond over de overheveling van de NCAE naar de NVWA. Volgens de VVD is het maar de vraag of de NVWA nog een club erbij wel aankan.

VVD-Kamerlid Helma Lodders, die vrijdag namens de VVD het woord voert in de Kamer, vraagt de ministers een grotere rol te spelen bij de taken die de NVWA moet uitvoeren. Dat hoort bij de minister te liggen, en niet bij de NVWA zelf, vindt zij.

CDA: helderheid over factuur NVWA-bemonsteringskosten
CDA‘er Geurts wil duidelijkheid over de kosten van de NVWA in de fipronil-crisis, die mogelijk nog worden doorgeschoven naar het bedrijfsleven. Pluimveebedrijven hebben hun producten moeten laten bemonsteren. De NVWA heeft aangekondigd daarvoor een factuur te sturen. Die rekening is echter nog niet verstuurd. Volgens Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders, is er geen duidelijkheid over of de de rekeningen nog gaan komen. “Het zou een mooi gebaar zijn als die worden kwijtgescholden,” vindt ze.

D66‘er Tjeerd de Groot grijpt het fipronil-debat aan het belang van ketenborging te benadrukken. “Kwaliteitsschema’s doen niet wat ze beloven.” Volgens hem is het bedrijfsleven zich onvoldoende bewust van de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid, “en de overheid heeft te weinig capaciteit voor het toezicht.”

LTO/NOP: toezicht overheid op niet-deelnemende bedrijven
LTO/NOP wil dat overheid toezicht houdt op bedrijven die niet deelnemen aan IKB. De eiersector vraagt de overheid om een algemeen verbindend verklaring (AVV) om de kwaliteit sectorbreed te borgen, ook op bedrijven die niet bij IKB zijn aangesloten. Wat LTO/NOP betreft gaat dat om een AVV voor specifieke onderdelen uit IKB, verklaart LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers. “Anders heb je IKB niet meer nodig. Het gaat om onderdelen als de monitoring kritische stoffen. Zaken die de voedselveiligheid en de hele sector kunnen schaden als daar niet aan meegedaan wordt.”

 
 

Inloggen op de ledenportal