Boerderij: Actieplan moet risico vogelgriep helpen verkleinen

26-03-2019

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), pluimveesectororganisatie Avined en de Dierenbescherming hebben dinsdag 26 maart 28 actiepunten gepresenteerd die het risico op uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in Nederland moeten verkleinen.

De actiepunten staan in de Roadmap strategische aanpak vogelgriep, die Avined, LNV, en de Dierenbescherming samen hebben opgesteld. Namens de pluimveesector overhandigde Eric Hubers het rapport dinsdagmiddag aan LNV-minister Carola Schouten.

Windbreekgaas tegen vogelgriep
Van een deel van de actiepunten is de uitvoering al gestart. Zo is dit najaar onderzoek gedaan naar het effect van windbreekgaas om virusdeeltjes tegen te houden. Binnenkort worden de resultaten daarvan bekend. De actiepunten zijn gericht op de preventie van insleep van het virus vanuit wilde vogels, het verbeteren van de biosecurity met specifiek aandacht voor uitloop en erf, het opstellen van een plan van aanpak om verder te komen met vaccinatie en het beperken van de gevolgen bij een HPAI-introductie.

Structurele risicobeoordeling insleep vogelgriep
Een aantal actiepunten betreft voorstellen voor verschillende onderzoeken, zoals onderzoek naar de relatieve bijdrage van besmettingsroutes van de uitbraken in de afgelopen jaren en onderzoek naar het weren van wilde watervogels uit de uitloop met behulp van lasers (ook al gestart). Ook is afgesproken voortaan structureler risicobeoordelingen te laten doen om het actuele insleeprisico in Nederland te bepalen (eens per 1 tot 2 maanden in het ‘hoogseizoen’). Deze risicobeoordelingen zijn onder meer bedoeld ter ondersteuning van de afweging om al dan niet preventief op te hokken.

De 3 partijen hebben verder afgesproken een plan van aanpak te maken over hoe door middel van bepaalde structuurmaatregelen het risico op HPAI-besmettingen verlaagd kan worden. Hiermee zouden structuuraanpassingen gestuurd kunnen worden aan zowel overheidskant (natuurontwikkeling) als aan de kant van de sector (al dan niet houden van risicosoorten pluimvee in bepaalde gebieden).

Risicobedrijven laten overschakelen?
Avined, de Dierenbescherming en de overheid hebben tevens afgesproken na te gaan of het mogelijk is risicobedrijven te laten overschakelen naar een andere activiteit. Vermindert dit dan het risico op vogelgriep? En kunnen deze bedrijven dan een vrijstelling van pluimveerechten krijgen? Dit gaat dan specifiek om eendenbedrijven die meer dan eens besmet zijn met vogelgriep. Zou het werken als deze bedrijven overschakelen naar vleeskuikens?

Hoge kosten voor uitvoering actiepunten
Aan de uitvoering van alle actiepunten hangt een prijskaartje. Het uitvoeren van alle kortetermijn-aanbevelingen kost € 160.000, het uitvoeren van alle langetermijnaanbevelingen € 520.000. Het is de bedoeling jaarlijks te kijken welke aanbevelingen uitgevoerd zullen worden, afhankelijk van de beschikbare (financiële) middelen, de uitwerking van alle voorstellen en de ontwikkelingen op het gebied van vogelgriep.

 
 

Inloggen op de ledenportal