Boerderij: ING: brexit raakt handel in agrifoodsector

29-03-2019

De gevolgen van brexit zijn nu al sterk voelbaar in de Nederlandse agrifoodsector.

Dat meldt ING in een brexit-analyse voor verschillende sectoren. Het valuta-effect en vraaguitval bij zakendoen belemmert de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK). Het aantal ondernemers dat verwacht dat de Britse uittreding hun bedrijfsvoering de komende maanden gaat raken, is begin 2019 gestegen tot 25%. Ook de industrie, transport en groothandel lijden al onder brexit.

Dalende exportcijfers
De export van agrifoodproducten naar het VK bedroeg in 2018 bijna € 6 miljard. Dit betreft agrarische grondstoffen, voedingsmiddelen, dranken, bloemen en planten. Sinds 2016 ontwikkelt deze export zich duidelijk slechter dan in de jaren ervoor. Afgelopen jaar daalden de exportcijfers licht. De sterkste daling is zichtbaar in de belangrijkste export productgroepen in de agrifood-keten: groenten en fruit, vlees en bloemen en planten.

Inspelen op marktontwikkelingen
Volgens ING hebben handelaren nog nauwelijks last van lagere afzetvolumes. Wel spelen de lagere prijzen een grote rol. Daarnaast zijn bedrijven in de agrifood-keten creatief bij het inspelen op marktontwikkelingen. Handelaren vinden vaak nieuwe afzetmarkten voor hun verse producten of zij stellen hun productaanbod bij.

Exportgroei
De exportgroei van de Nederlandse agrifoodsector naar het VK bedroeg volgens ING in 2016 0,7%. In 2017 was dit 2,5%, terwijl er in 2018 een exportdaling van 0,1% gerealiseerd is. De exportgroei naar de overige EU-landen (zonder VK) bedroeg in diezelfde periode respectievelijk 5,4%, 6,2% en -0,3%.

Totale exportwaarde
De totale waarde van de Nederlandse uitvoer (goederen en diensten) naar het VK werd in 2018 met € 11 miljard gedrukt door het valuta-effect volgens de ING. Tegelijkertijd steeg de totale export naar andere Europese landen de afgelopen 3 jaar sterk. Door die positieve trend is de brexit-pijn voor het Nederlandse bedrijfsleven nog enigszins beperkt.

 
 

Inloggen op de ledenportal