Boerderij: Redactieblog: ‘Pluimveevlees en eieren: lekker en gezond!’

30-03-2019

Eric Hubers

Op de Dutch Poultry Expo leidde ik een dialoogsessie waarin we spraken over kansen en bedreigingen voor de markt van pluimveevlees en eieren.

In een zorgvuldig samengesteld forum zaten mensen die dagelijks onze producten inkopen, dan wel verkopen en ook mensen die waarde toevoegen aan onze producten.

Wat is de waarde van vlees en eieren?

Het was interessant om te constateren dat er heel verschillend wordt gekeken naar de waarde van het product. In het winkelschap wordt de waarde van het product vooral bepaald door de manier waarop de dieren worden gehouden. Dan gaat het over dierenwelzijn, milieueffecten en verantwoord gebruik van grondstoffen. In het winkelschap wordt gewedijverd welk product op deze aspecten het beste scoort. Daardoor wordt de lat steeds hoger gelegd. Bovendien wordt hierdoor de maatschappelijke en politieke aandacht voor juist die dingen extra levendig gehouden. Zo hebben de ngo’s die zich hiervoor inzetten, een groot podium in het winkelschap en in reclamefolders.

Smaak en toepassingsmogelijkheden zijn veel belangrijker voor de beleving van de consument

Meer kijken naar nutritionele waarde vlees en eieren

De waarde van het product zou volgens de forumleden veel meer moeten gaan over de nutritionele waarde van het product. De smaak en de toepassingsmogelijkheden zijn ook veel belangrijker voor de uiteindelijke consumptiebeleving. Verantwoord geproduceerd is een basisvoorwaarde waar de consument vanuit mag gaan, zodat hij zich kan concentreren op het product en de bereiding. Hier zijn volgens de sprekers talloze mogelijkheden voor kip en ei. Bereiding of bewerking van de producten, waardoor ze voor de consument nog lekkerder en gemakkelijker te gebruiken zijn, maar ook uitleg over de voedingswaarde biedt veel kansen. Onze producten staan in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en zijn dus belangrijk voor een gezond voedingspatroon.

Het product verdient het om centraal te staan met respect voor het dier!

Veel mensen zullen de reclameslogans van weleer nog goed kennen. ‘Breek de dag, tik een eitje!’ of ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees ... KIP!’ Ik kan ze zelfs nog zingen! In de marketing zou het veel meer hierover moeten gaan. Het product verdient het om centraal te staan met respect voor het dier!

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal