Pluimveeweb: NVP: 'Positief gestemd over uitspraak rechtszaak fipronil'

15-04-2019
„Ik ben positief gestemd over de zitting in de rechtbank in de fipronil-rechtszaak omdat het pleidooi van de advocaat van de sector mijns inziens veel sterker was dan het verweer van de advocaat van de NVWA.” Dat zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan.

LTO Nederland, NVP en de 124 pluimveehouders die de rechtszaak tegen de Nederlandse staat aanspanden, vinden dat de NVWA te weinig heeft gedaan met meldingen over vermeend illegaal gebruik van fipronil die al vanaf november 2016 binnenkwamen. „De NVWA heeft destijds zelf geen onderzoek gedaan naar fipronilwaarden in eieren of kippen, maar ook de sector niet gewaarschuwd”, verklaart De Haan.

Het verweer van advocate mr. Marije Batting namens de Nederlandse staat bestond onder andere uit argumenten dat uit een eerste analyse bleek dat geen acuut gevaar voor de volksgezondheid gold en pluimveehouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat er op hun bedrijf gebeurt. Zij hadden geen bedrijf mogen toelaten wat geen erkenning had voor het gebruik van pesticiden en van de producten die worden gebruikt moeten zij zelf checken of deze geregistreerd zijn door het Ctgb. Daarnaast bepleitte zij dat de NVWA geen onderzoek kan doen naar elke melding die bij hen binnenkomt.

Positief gestemd

„Natuurlijk moeten pluimveehouders hun eigen verantwoordelijkheid nemen als voedselproducent en dus niet zomaar in zee gaan met allerlei nieuwe toeleveranciers. Maar de NVWA had informatie die de sector niet had, waardoor de sector niet in staat werd gesteld met de relevante informatie zelf regulerend en controlerend op te treden. De NVWA heeft de sector niet gewaarschuwd, omdat zij aangeven dat dit niet hun taak is”, reageert De Haan.

„Dat kan ik niet begrijpen. Sector en overheid moeten toch samen willen zorgen dat de voedselveiligheid zo goed als mogelijk is geborgd en fraude zo weinig mogelijk kans krijgt? Bovendien waren de uitspraken van Freek van Zoeren van de NVWA in het tv-programma Nieuwsuur vlak na het uitbreken van de crisis niet handig.” Als iemand zegt dat hij kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden, zei Van Zoeren plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA dinsdagavond 2 augustus 2017 in Nieuwsuur. Dat zei hij terwijl er op dat moment geen acuut gevaar bestond voor de volksgezondheid indien burgers eieren zouden eten.

„Na de uiteenzetting van de advocaten van beide zijden blijf ik van mening dat de NVWA dingen niet heeft gedaan die ze wel hadden kunnen doen, waardoor de schade voor de sector en het imago van het Nederlandse ei veel kleiner waren geweest door de fipronilaffaire. Daarom ben ik positief gestemd over de zitting en hoop dat terug te horen in de uitspraak van de rechter die woensdag 10 juli volgt”, zegt De Haan.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal